Васюра Анатолий Степанович, Vasyura A. S.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕЙРОПОДІБНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
АС Васюра, ТБ Мартинюк, ЛМ Куперштейн
Монографія, ВНТУ "УНІВЕРСУМ", 2008
11*2008
ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ
АС Васюра
Навчальний посібник,, 157 с., 1999
10*1999
Automated generation of the design solution of the assembly in instrument engineering
GS Tymchik, NV Stelmakh, AS Vasyura, W Wójcik, K Muslimov
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
82018
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ
ВВ Лукічов
Автореферат КД, 05.13.21 – Системи захисту інформації, Н. к. Васюра А.С …, 2010
82010
Исследование процесса конвейерной обработки массива чисел
АС Васюра, ТБ Мартынюк, Кожемяко, АВ
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 3, 2002
72002
Methods and Tools of Neuron-Like Data Processing for Control Systems
AS Vasyura, TB Martyniuk, LМ Kupershtein
A Monograph [in Ukrainian], Universum–Vinnitsa, 2008
5*2008
Методи та засоби нейроподібної обробки даних для систем керування
Куперштейн Л.М.
Автореферат КД 05.13.05 - Елементи та пристрої ОТ і С К. Н.к Васюра А.С …, 2007
52007
Метод вбудовування даних на основі алгоритму вейвлет-стиснення зображень
Васюра А.С., Лукічов В.В.
Автоматика-2006, С.491-495, 2006
5*2006
Адаптивний метод вбудовування даних у фрактальний код зображень
АС Васюра, ЄА Золотавкін, ВВ Лукічов
Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя.–Вінниця, 105-110, 2006
52006
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ч 1. Дискретні системи відображення інформації
ВП Кожем’яко, АС Васюра, ГД Дорощенков
Навчальний посібник, 106 с., 2002
52002
Детектування таємного вмісту у стиснених фрактальним алгоритмом зображеннях
Васюра А.С., Золотавкин Є. А.
Наукові праці ВНТУ, http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2008-3/2008-3 …, 2008
4*2008
Моделирование нейросети для решения задачи идентификации символов
АС Васюра, ТБ Мартинюк, ЛМ Куперштейн
Научные труды Винницкого национального технического университета, 6 с., 2007
42007
Оптимальна система управління запасами при невизначеності попиту
Боровська Т.М., Васюра А.С., Северілов П.В.
Iнформацiйнi технологiї та комп'ютерна iнженерiя, 113 -117, 2006
42006
Метод шаблонного вбудовування даних у вейвлет коефіцієнти на основі критерію стеганографічної стійкості
Васюра А.С., Лукічов В.В.
Контроль і управління в складних системах, Наукові праці ВНТУ, 112 – 115, 2009
3*2009
Метод шаблонного вбудовування даних у вейвлет коефіцієнти на основі критерію стеганографічної стійкості
Васюра А.С., Лукічов В.В.
Наукові праці ВНТУ, 1 - 8, 2009
3*2009
Визначення та забезпечення стійкості методу таємної передачі даних на основі фрактального алгоритму стиснення зображень
Васюра А.С., Золотавкин Є. А
Вісник ХНУ, Технічні науки, С. 133 -138, 2007
3*2007
Дослідження та оптимізація просторово-часових параметрів магнітогідродинамічної системи очищення води
Васюра А.С., Шабатура Ю.В.
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, Наукові праці ВНТУ, 8 с., 2003
3*2003
Керування світлопропусканням тришарових оптичних хвилеводів
Васюра А.С, Довгалець С.М
ВНТУ, 2001
3*2001
ТЕХНІКА ПЕРЕДАВАННЯ АНАЛОГОВОЇ ТА ДИСКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
АС Васюра, СГ Кривогубченко, АЯ Кулик, ...
Навчальний посібник, 100 с., 1998
3*1998
The output signal of a digital optoelectronic processor
VG Kolobrodov, GS Tymchyk, MS Kolobrodov, AS Vasyura, P Komada, ...
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20