Брусак Віталій (Brusak Vitaliy)
Брусак Віталій (Brusak Vitaliy)
доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат: структура, особливості поширення та використання
Ю Зінько, В Брусак, Ю Зінько, Р Кобзяк
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2004
112004
Географо-екологічні маршрути Чорногори: навч. посібник
ІМ Рожко, ВП Матвіїв, ВП Брусак
Львів: Видав центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011
102011
МІКРООСЕРЕДКОВІ ПРОЦЕСИ В АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТАХ ПОДІЛЬСЬКОГО ПОБУЖЖЯ
ГІ Денисик, ВМ Гуцуляк, ВП Брусак
102010
Просторова структура і функціональне зонування української частини проектованого біосферного резервата “Розточчя”
В Брусак, Ю Зінько, Д Кричевська, О Данчук, Г Криницький, Г Стрямець, ...
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 19-30, 2007
102007
Територіальна структура проектованого міжнародного біосферного резервату “Розточчя”
ЮВ Зінько, ВП Брусак, ЯС Кравчук
Розточанський збір-2000 1, 163-166, 2001
92001
Podstawy konceptualne rozwoju sieci geoparków na Ukrainie
A Bogucki, J Krawczuk, W Brusak, J Zińko, K Moskaluk, O Szewczuk
Geoparki – Georóżnorodność – Geoturystyka, 9-11, 2011
7*2011
Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації
ВП Брусак
Фізична географія і геоморфологія, 25-35, 2017
6*2017
Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі
Я Кравчук, А Богуцький, В Брусак, Ю Зінько, О Шевчук
Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій, 2012
62012
Проектовані геопарки Українських Карпат як демонстраційні моделі еволюції Землі
Я Кравчук, А Богуцький, В Брусак, Ю Зінько, О Шевчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 102-107, 2012
62012
Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи
В Брусак, В Бакун
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 44-51, 2011
62011
Міжнародний геопарк “Кам’яний ліс Розточчя”: концепція та програма формування
Ю Зінько, А Богуцький, В Брусак, Р Гнатюк, О Шевчук, М Кромпєц, ...
Науковий вісник НЛТУ України, 33-45, 2010
62010
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2006
62006
Географічні дослідження природно-заповідних території: методологія і структура
В Брусак
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 31-42, 2006
62006
Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат
Я Кравчук, Ю Зінько, В Брусак, Р Гнатюк, Д Кричевська
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 155, 2006
62006
Географiчнi дослiдження в заповiдниках
ВП Брусак, ЮВ Зінько
Науковий вісник Природничі дослідження на Розточчі, 5–14, 1995
61995
Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтрів
Брусак, Москалюк
Вісник Львівського університету. Серія географічна,, 2012
52012
Європейський досвід охорони геолого-геоморфологічної спадщини у геопарках
К Москалюк, В Брусак
Фізична географія і геоморфологія, 105-111, 2010
52010
Геоморфологічні передумови формування екологічної мережі Українських Карпат
ВП Брусак, ЮВ Зінько, ЯС Кравчук, ДА Кричевська
Фізична географія і геоморфологія, 112-123, 2009
52009
Концепція формування транскордонних природоохоронних зон
ВП Брусак, ЮВ Зінько, ЯС Кравчук, Г Ронковськи
Развитие системы межгосударственных особо охраняемых природных территорий, 23-29, 1996
51996
Особливостi ландшафтної структури заповiдника "Розточчя"
ВП Брусак, ГП Мiллер, ОМ Федiрко
Науковий вісник УкрДЛТУ, 60-70, 1995
51995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20