Ганна Колісникова / Hanna Kolysnikova
Ганна Колісникова / Hanna Kolysnikova
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна характеристика інституту «захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України
Г Колісникова
Право України, 189-193, 2010
102010
Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів
Г Колісникова
72008
Суб’ектний склад зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завдано¿ споживачу
Г Колісникова
Право України, 210-215, 2010
52010
Право споживача на інформацію
Г Колісникова
Право Укра¿ ни. и, 248и252, 2010
32010
Legal nature of contract for provision of state medical services
HV Kolisnykova, OV Lekhkar, YO Samsonova
J. Advanced Res. L. & Econ. 10, 2032, 2019
22019
Правова природа інституту захисту прав споживачів
Г Колісникова
12015
PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION IN UKRAINE
K Hanna
Lykhovyd P., Biliaieva I., Lavrenko S. Application of plant growth regulator …, 2020
2020
PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF STANDARDIZATION IN UKRAINE
K Hanna
Lykhovyd P., Biliaieva I., Lavrenko S. Application of plant growth regulator …, 2020
2020
СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ.............................
КГ В.
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2020
2020
Інноваційні засоби споживання (CONSUMERS), як запорука вдосконалення вітчизняного цивільного законодавства України в сфері захисту прав споживачів
КН В.
Харків. " Право", 2020
2020
Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) в сучасному цивільному праві
Г Колісникова
« Актуальні проблеми приватного права» - матеріали конференції, присвяченої …, 2020
2020
Legal nature of contract for provision of state medical services Journal of Advanced Research in Law and Economics
SY Tupitska E
Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2019
2019
Проблеми класифікації об єктів зобов язання
ГВ Колісникова
Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам яті проф.Ч.Н …, 2019
2019
Програма навчального курсу «Сімейне право» для студентів 4 курсу денної форми навчання
ПВФКГВ Явор О.А. Надьон В.В. Іванова К.Ю
Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2019., 2019
2019
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів 4 курсу денної форми навчання
ПВФКГВ Явор О.А. Надьон В.В. Іванова К.Ю
Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2019., 2019
2019
STATE REGULATION AND FINANCING OF THE UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION
OV Serdyuk, YA Samsonova, HV Kolisnykova
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (30), 401-406, 2019
2019
Legal Nature of Public Medical Services Contract
HV Kolisnykova, OV Lekhkar
Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 10 (5), 8086-8087, 2018
2018
Байєр як сторона договорів, що укладаються через мережу Інстаграм
Г Колісникова
«Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2018
2018
Copyright Protection on YouTube and Instagram
HVKOV Lekhkar
Scholar Journal of Applied Sciences and Research, 2018
2018
Загальні засади відповідальності за зобов’язаннями по відшкодуванню шкоди, завданої споживачам
Г Колісникова
Актуальні проблеми приватного права» - матеріали конференції, присвяченої …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20