Анна Колесникова
Анна Колесникова
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна характеристика інституту «захисту прав споживачів» та його місце у системі права і в системі законодавства України
Г Колісникова
Право України, 189-193, 2010
102010
Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів
Г Колісникова
72008
Суб’єктний склад зобов’язання щодо відшкодування шкоди, завданої споживачу
Г Колісникова
Право України, 210-215, 2010
52010
Право споживача на інформацію
Г Колісникова
Право Укра¿ ни. и, 248и252, 2010
22010
Правова природа інституту захисту прав споживачів
Г Колісникова
12015
Проблеми класифікації об єктів зобов язання
ГВ Колісникова
Матеріали науково-практичної конференції присвяченої пам яті проф.Ч.Н …, 2019
2019
Програма навчального курсу «Сімейне право» для студентів 4 курсу денної форми навчання
ПВФКГВ Явор О.А. Надьон В.В. Іванова К.Ю
Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2019., 2019
2019
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Сімейне право» для студентів 4 курсу денної форми навчання
ПВФКГВ Явор О.А. Надьон В.В. Іванова К.Ю
Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2019., 2019
2019
STATE REGULATION AND FINANCING OF THE UKRAINIAN VINOGRAUNDATION MARKET IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION
OV Serdyuk, YA Samsonova, HV Kolisnykova
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (30), 401-406, 2019
2019
Байєр як сторона договорів, що укладаються через мережу Інстаграм
Г Колісникова
«Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2018
2018
Copyright Protection on YouTube and Instagram
HVKOV Lekhkar
Scholar Journal of Applied Sciences and Research, 2018
2018
Загальні засади відповідальності за зобов’язаннями по відшкодуванню шкоди, завданої споживачам
Г Колісникова
Актуальні проблеми приватного права» - матеріали конференції, присвяченої …, 2018
2018
Civil liability for harm caused to consumers as a result of improper provision of services
ETH Kolisnikova
Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the …, 2018
2018
Відшкодування моральної шкоди у цивільних правовідносинах
Г Колісникова
2017
Сторони у договорі теплопостачання енергетичними ресурсами через альтернативні системи постачання (Енергія Сонця)
Г Колісникова
2017
Актуальні питання по відшкодування шкоди, завданої споживачам недоліками наданих туристичних послуг
Г Колісникова
Порівняльно-аналітичне право, 2017
2017
Актуальні питання в сфері захисту прав споживачів при продажу товару з розстроченням платежу та у кредит
Г Колісникова
конференція «Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів …, 2017
2017
Захист прав споживачів при придбанні товару через мережу Інтернет
Г Колісникова
2016
Право споживача на якісний товар: ретроспективний погляд і сучасні тенденції
ГВ Колісникова
Право і суспільство, 26-31, 2016
2016
Порівняльний аналіз законодавства України та країн ЄС з питань захисту прав споживачів
Г Колісникова
Карпатський правничий часопис., 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20