Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
Кафедра музикознавства та інструментальної підготовки
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки
НГ Мозгальова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
202002
Теоретико-методичні засади інструментальновиконавської підготовки вчителя музики: монографія
НГ Мозгальова
Вінниця: Меркьюрі-Поділля 486, 2011
132011
Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики
НГ Мозгальова
ТОВ «Меркьюрі-Поділля»: Вінниця.–2011.–40 с, 2011
132011
Змістове наповнення поняття інструментально-виконавська підготовка” вчителя музики
НГ Мозгальова
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика …, 2010
62010
Теоретико-методичні засади інструментальної підготовки вчителя музики
НГ Мозгальова
монографія∕ НГ Мозгальова, 0
4
Творчо-професійний потенціал формування успішної особистості майбутніх учителів музики
НГ Мозгальова
Педагогічна освіта: теорія і практика, 304-308, 2014
22014
Українські народні традиції як засіб виховання дітей дошкільного віку
Н Мозгальова, І Барановська
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
12017
Інтелектуальна складова в структурі інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики
НГ Мозгальова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2013
12013
Методологічний контекст інструментально-виконавської підготовки вчителів музики
НГ Мозгальова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
12013
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА УСПІШНІСТЬ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
НГ Мозгальова
ВІСНИК, 34, 2010
12010
Питання наступності в професійній підготовці вчителя музики
НГ Мозгальова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2008
12008
Теоретичне обгрунтування творчої самореалізації студентів
НГ Мозгальова, ІГ Барановська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
2017
Соціальні аспекти музичного виконавства
ИГ Барановскаz, ІГ Барановська, ИГ Барановская
Кєльце, Республіка Польща, 2016
2016
Історичні передумови виникнення театру ляльок
ІГ Барановська, НГ Мозгальова
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
вЗаЄМоДІя ПеДагогІчних ПРаКТиК яК ЗМІСТова Та ПРоцеСУальна СКлаДова ПІДгоТовКи вчиТелІв МУЗичного МиСТецТва1 tHe INteraCtIoN of teaCHING PraCtICeS aS a CoNteNt aNd ProCeduraL …
Н Мозгальова
Педагогічна освіта, 94, 2016
2016
Проблеми інтеграційно-комунікативних технологій в мистецькій освіті
ИГ Барановскаz, НГ Мозгалева, ІГ Барановська, ИГ Барановская, ...
Львів: ЛДКУ БЖД, 2015
2015
Музичні здібності, їх сутність і розвиток у процесі інструментально-виконавської підготовки вчителів музики
НГ Мозгальова
Педагогіка вищої та середньої школи, 98-104, 2015
2015
Адаптація до концертних виступів як загальномузична проблема
НГ Мозгальова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
Психолого-педагогічні аспекти музично-інструментального виконавства
ИГ Барановскаz, НГ Мозгалева
Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014
2014
Сутність і термінологічна характеристика інструментально-виконавської підготовки майбутніх вчителів музики
ИГ Барановскаz, НГ Мозгалева
Дніпропетровськ, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20