Жанна Цимбалюк
Жанна Цимбалюк
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток
ЖО Цимбалюк
Харків, ХДАФК, 2004
172004
Вплив основних властивостей нервової системи на розвиток тактичного мислення юних баскетболісток
ЖО Цимбалюк
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2003
172003
Організаційно-методичні основи побудови фізичного виховання студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ЖО Цимбалюк, КВВ Піддубний О.Г., Гогіна Т.І.
Х.: ХНПУ, 2012
10*2012
Робоча програма навчальної дисципліни" Фізичне виховання" для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, ІМ Собко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
62014
Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості
ЖО Цимбалюк, АВ Мусієнко, ОІ Коваленко
ScienceRise 1 (1 (6)), 2015
42015
Розвиток тактичного мислення у баскетболісток на початковому етапі навчання
ЖО ЦИМБАЛЮК, АВ КОЗЛОВ
Теорія та практика фізвиховання, 45-47, 2002
42002
Розвиток тактичного мислення у баскетболісток на початковому етапі навчання
ЖА Цимбалюк, АВ Козлов
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 45-47, 2002
42002
Діагностування рівня педагогічних умінь студентів на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, АИ Маракушин, ...
32014
Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни
ЖО Цимбалюк, КВН Піддубний О.Г., Маракушин А.І.
Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і …, 2013
32013
Особливості розвитку тактичного мислення юних баскетболістів
ЖО Цымбалюк, ФН Должко, АВ Козлов, АС Лидо
ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО …, 2007
32007
Динаміка змін мотивації до занять фізичним вихованням у студентів педагогічного ВНЗ.
ЖО Цимбалюк, ЧОІ Мкртічан О.А.
Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали VIII Міжнарод. електрон …, 2013
22013
Динаміка змін мотивації до занять фізичним вихованням у студентів педагогічного ВНЗ
ЖО Цимбалюк, ЧОІ Мкртічан О.А.
Теорія та методика фізичного виховання: наук.-метод. журнал, 24-28, 2013
22013
Оценка эффективности освоения программы по дисциплине" Физическое воспитание" студентами педагогических специальностей
ЖО Цимбалюк, ОІ Чорний, АВ Кос'ян, ОО Шевцов
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2012
22012
Визначення рівня технічної підготовленостіюних баскетболісток
ЖО Цимбалюк, ФН Должко, ОС Лідо, ТВ Долошко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. Збірник …, 2004
22004
Аналіз ефективності ігрових дій баскетболістів команди «Донецьк-97» в складі збірних команд України
ЖО Цимбалюк, АВ Мусієнко
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2018
12018
Моделювання параметрів тренувального навантаження баскетболістів у підготовчому періоді, що спрямоване на розвиток загальної витривалості
ЦЖО Піддубний О.Г., Мусієнко А.В.
Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті …, 2015
12015
Раціональна організація занять груп фізичної реабілітації на початковому етапі навчання у ВНЗ
АІ Маракушин, ОГ Піддубний, ЖО Цимбалюк, АИ Маракушин, ...
12014
ТОЧНІСТЬ КИДКІВ ЯК ПОКАЗНИК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БАСКЕТБОЛІСТА
ЖО Цимбалюк, АО Тіхонова, МА Вакслер
12009
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ.
ЖО Цимбалюк, ЛІ Демченко, АВ Козлов, ТВ Ромасько
1
Історичні аспекти розвитку баскетболу 3х3
АВ Мусієнко, ЖО Цимбалюк
Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20