Follow
Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Сокуренко Валерій Васильович / Sokurenko V. V.
Other namesValerii Sokurenko, http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
512002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
46*2016
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
182001
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
17*2018
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
162016
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
15*2017
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців
ВВ Сокуренко
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в …, 2015
122015
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
ВВ Сокуренко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2016.-№ 3 …, 2016
102016
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони
ВВ Сокуренко
Visegrad Journal on Human Rights, С. 177–182., 2014
102014
Загальна характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
ВВ Сокуренко, АО Стрижак
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2021.-№ 2 …, 2021
9*2021
Особливості організації оборони в Україні
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 3.-С. 172-177, 2017
92017
Реформа правоохоронної системи як уособлення практичної реалізації вектора безпеки Стратегії сталого розвитку "Україна-2020"
ВВ Сокуренко
Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону, 2016
9*2016
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
92015
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Української революції
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків : ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с. - ISBN 978-966-1685-67-2, 2017
82017
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області: монографія
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
82017
Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських
ВВ Сокуренко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
72018
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 159-166, 2017
72017
Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні
ВВ Сокуренко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
72016
Проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування у справах про фінансове шахрайство
ВВ Сокуренко, СС Чернявський
Науковий вісник КНУВС, 246-255, 2010
72010
Training of law enforcement officers in Kharkiv: 100 years of history (1917–2017): to the 100th anniversary of the events of the Ukrainian Revolution
VV Sokurenko, OM Bandurka, VA Grechenko
Golden Mile, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20