Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
412002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
28*2016
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
192001
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Право України, 21-23, 2000
192000
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
10*2017
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
82015
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
62016
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
52018
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
52017
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
ВВ Сокуренко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 11-19, 2016
52016
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони
ВВ Сокуренко
Visegrad Journal on Human Rights, С. 177–182., 2014
52014
Роль соціальної справедливості в розбудові демократичної соціальної держави
ВВ Сокуренко
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук, 2001
52001
Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні
ВВ Сокуренко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
42016
Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Херсонського національного університету, С. 159–163., 2015
42015
Протиправність діянь: критерії розмежування
СФ Константінов, ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№ 6 …, 2004
4*2004
Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських
ВВ Сокуренко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
32018
Управління органами національної поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.-580 с., 2017
32017
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 159-166, 2017
32017
Кадрова політика в оборонному секторі: поняття, зміст і основні напрями реалізації
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
32015
Актуальні питання досудового розслідування на сучасному етапі застосування кримінального процесуального законодавства
ВВ Сокуренко
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр …, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20