Follow
Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
442002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
32*2016
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
172001
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
14*2018
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
12*2017
Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських
ВВ Сокуренко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
72018
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
ВВ Сокуренко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 11-19, 2016
72016
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
72016
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
72015
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони
ВВ Сокуренко
Visegrad Journal on Human Rights, С. 177–182., 2014
72014
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Української революції
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків : ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с. - ISBN 978-966-1685-67-2, 2017
62017
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
62017
Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні
ВВ Сокуренко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
52016
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців
ВВ Сокуренко
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в …, 2015
52015
Адміністративно-правовий статус Міністерства оборони України
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Херсонського національного університету, С. 159–163., 2015
52015
Роль соціальної справедливості в розбудові демократичної соціальної держави
ВВ Сокуренко
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук, 2001
52001
Реформа правоохоронної системи як уособлення практичної реалізації вектора безпеки Стратегії сталого розвитку "Україна-2020"
ВВ Сокуренко
Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону, 2016
42016
Кадрова політика в оборонному секторі: поняття, зміст і основні напрями реалізації
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
42015
Міжнародний досвід США та Франції у сфері оборони
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», 193-200, 2015
42015
Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право», С. 139–145., 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20