Подписаться
Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Сокуренко Валерій Васильович / Sokurenko V. V.
Другие именаValerii Sokurenko, http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
502002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
44*2016
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
182001
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
17*2018
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
162016
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
15*2017
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців
ВВ Сокуренко
Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в …, 2015
122015
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
ВВ Сокуренко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2016.-№ 3 …, 2016
102016
Поняття адміністративно-правового регулювання у сфері оборони
ВВ Сокуренко
Visegrad Journal on Human Rights, С. 177–182., 2014
102014
Загальна характеристика адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні
ВВ Сокуренко, АО Стрижак
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2021.-№ 2 …, 2021
9*2021
Особливості організації оборони в Україні
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 3.-С. 172-177, 2017
92017
Реформа правоохоронної системи як уособлення практичної реалізації вектора безпеки Стратегії сталого розвитку "Україна-2020"
ВВ Сокуренко
Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону, 2016
9*2016
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
92015
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Української революції
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків : ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с. - ISBN 978-966-1685-67-2, 2017
82017
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області: монографія
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
82017
Перспективні напрями оптимізації процесу відбору кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що готують поліцейських
ВВ Сокуренко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
72018
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 159-166, 2017
72017
Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні
ВВ Сокуренко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
72016
Проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування у справах про фінансове шахрайство
ВВ Сокуренко, СС Чернявський
Науковий вісник КНУВС, 246-255, 2010
72010
Training of law enforcement officers in Kharkiv: 100 years of history (1917–2017): to the 100th anniversary of the events of the Ukrainian Revolution
VV Sokurenko, OM Bandurka, VA Grechenko
Golden Mile, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20