Сокуренко Валерій Васильович  / Sokurenko V. V.
Сокуренко Валерій Васильович / Sokurenko V. V.
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
ВВ Сокуренко
Дис. на здобуття наук. ступеня к. ю. н.: спец, 12, 2002
322002
Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : автореферат дисертації
ВВ Сокуренко, VV Sokurenko
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
19*2016
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2001.-№ 1 …, 2001
132001
Гуманістичний зміст концепції соціальної держави
ВВ Сокуренко
Право України, 21-23, 2000
132000
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу
ВВ Сокуренко
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп …, 2017
6*2017
Сфера оборони України: адміністративно-правове регулювання : монографія
ВВ Сокуренко
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015, 2015
62015
Права людини як фундаментальна цінність
ВВ Сокуренко
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
52016
Роль соціальної справедливості в розбудові демократичної соціальної держави
ВВ Сокуренко
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук, 2001
52001
Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області
ОО Сердюк, КЛ Бугайчук, ВВ Сокуренко
Харків: ХНУВС, 2017.–360 с., 2017
42017
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник
ВВ Сокуренка
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
32017
Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави
ВВ Сокуренко
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 2.-С. 159-166, 2017
32017
Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України
ВВ Сокуренко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2016.-№ 3 …, 2016
32016
Особливості професійного навчання працівників поліції в сучасних умовах: закордонний досвід та можливості його використання в Україні
ВВ Сокуренко
Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС …, 2016
32016
Актуальні питання досудового розслідування на сучасному етапі застосування кримінального процесуального законодавства
ВВ Сокуренко
Теоретичні аспекти організації досудового розслідування : матеріали Всеукр …, 2015
32015
Протиправність діянь: критерії розмежування
СФ Константінов, ВВ Сокуренко
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.-2004.-№ 6 …, 2004
3*2004
Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності
В Сокуренко, Д Швець, В Уваров
Наука і освіта = Science and Education, С. 85-91, 2018
22018
Sociological monitoring «Public safety and trust to law enforcement agencies» as a step to developing Community Policing in Kharkiv region
OO Serdiuk, TG Shilston, VV Sokurenko
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Української революції
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків : ХНУВС: Золота миля, 2017. - 495 с. - ISBN 978-966-1685-67-2, 2017
22017
Деякі проблеми правового регулювання проходження служби особовим складом вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, в …
ВВ Сокуренко
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V …, 2016
22016
Кадрова політика в оборонному секторі: поняття, зміст і основні напрями реалізації
ВВ Сокуренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20