Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
д.філос.н., професор, зав. відділу зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Третя хвиля//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Т Олвін
Київ.: Либідь, 1996.-384 с, 1996
479*1996
Революція надії//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Е Фромм
Київ: Либідь, 135-192, 1996
43*1996
Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації
ВВ Лях
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць/Гол. ред. ВВ Лях.–Вип …, 2006
412006
Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів
В Лях
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
182008
Постіндустріальне суспільство як нова парадигма соціального розвитку: проблеми і перспективи
В Лях
Генеза: Філософія. Історія. Політологія, 61-79, 1994
181994
Рационализм и иррационализм в современной буржуазной социальной философии
ВВ Лях
Наук. думка, 1986
181986
Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Єсипенко, ...
К.: Укр. центр духовної культури, 2001
152001
Трансцендентний вимір людського буття
В Лях
Генеза, 1996
151996
Iнформацiйне суспiльство у соцiально-фiлософськiй ретроспективi та перспективi та iн.
В Лях, В Пазенок, Я Любимий
102009
Трансформації соціокультурної сфери в інформаційному суспільстві
ВВ Лях
Культура в сучасних трансформаційних процесах.–К.: Аспект-Поліграф, 6-31, 2011
92011
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітньої парадигми
В Лях
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
72009
Фінська модель інформаційного суспільства: приклад для наслідування (передмова)
ВВ Лях, СЛ Удовік
Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту …, 2006
72006
Глобалізація в контексті постіндустріальної реальності/Людина і культура в умовах глобалізації
ВВ Лях
Збірник наукових статей.–К.: Видавець ПАРАПАН, 63-70, 2003
72003
Екзистенційна свобода: вибір і відповідальність. Філософська концепція Ж
В Лях
П. Сартра//Філософська і соціологічна думка, 110-117, 1995
71995
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ПАРАДИГМИ
В ЛЯХ
7*
Зміна соціокультурних цінностей у період переходу до інформаційного суспільства
ВВ Лях
Мультиверсум. Філософський альманах, 3-26, 2014
62014
Гуманiзм: сучаснi iнтерпретацiї та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Есипенко, ...
62001
Від “археології знання” до генеалогії влади: проблема побудови метафізики в добу постмодерна
ВВ Лях
Постмодерн: переоцінка цінностей. Зб. наук. пр.–Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця …, 2001
62001
Сучасна зарубіжна соціальна філософія
В Лях
Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях–Київ. Либідь, 1996
6*1996
Інтенційність виявів людського буття: екзистенціалістсько-психоаналітичний підхід
В Лях
Філософські діалоги, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20