Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
Vitaliy Lyakh (Віталій Лях, Виталий Лях, Liakh)
д.філос.н., професор, зав. відділу зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Третя хвиля//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Т Олвін
Київ.: Либідь, 1996.-384 с, 1996
459*1996
Свобода і пошук нових форм ідентичності в добу глобалізації
ВВ Лях
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць/Гол. ред. ВВ Лях.–Вип …, 2006
382006
Революція надії//Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях
Е Фромм
Київ: Либідь, 135-192, 1996
37*1996
Постіндустріальне суспільство як нова парадигма соціального розвитку: проблеми і перспективи
В Лях
Генеза: Філософія. Історія. Політологія, 61-79, 1994
181994
Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікативних процесів
В Лях
Мультиверсум. Філософський альманах, 2008
172008
Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Єсипенко, ...
К.: Укр. центр духовної культури, 2001
142001
Рационализм и иррационализм в современной буржуазной социальной философии
ВВ Лях
Наук. думка, 1986
141986
Трансцендентний вимір людського буття
В Лях
Генеза, 1996
121996
Трансформації соціокультурної сфери в інформаційному суспільстві
ВВ Лях
Культура в сучасних трансформаційних процесах.–К.: Аспект-Поліграф, 6-31, 2011
82011
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітньої парадигми
В Лях
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
72009
Сучасна зарубіжна соціальна філософія
В Лях
Хрестоматія: Навч. посібник/Упоряд. Віталій Лях–Київ. Либідь, 1996
7*1996
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ПАРАДИГМИ
В ЛЯХ
7*
Iнформацiйне суспiльство у соцiально-фiлософськiй ретроспективi та перспективi та iн.
В Лях, В Пазенок, Я Любимий
62009
Інформаційне суспільство і пошуки нової освітянської парадигми
ВВ Лях
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2008
62008
Фінська модель інформаційного суспільства: приклад для наслідування (передмова)
ВВ Лях, СЛ Удовік
Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство та держава добробуту …, 2006
62006
Глобалізація в контексті постіндустріальної реальності/Людина і культура в умовах глобалізації
ВВ Лях
Збірник наукових статей.–К.: Видавець ПАРАПАН, 63-70, 2003
62003
Гуманiзм: сучаснi iнтерпретацiї та перспективи
ВС Пазенок, ВВ Лях, ОМ Соболь, КЮ Райда, ДМ Есипенко, ...
62001
Інтенційність виявів людського буття: екзистенціалістсько-психоаналітичний підхід
В Лях
Філософські діалоги, 2010
52010
Світоглядно-методологічні інновації в західно-європейській філософії/В
В Лях
Лях, О. Йосипенко, 2001
52001
Від “археології знання” до генеалогії влади: проблема побудови метафізики в добу постмодерна
ВВ Лях
Постмодерн: переоцінка цінностей. Зб. наук. пр.–Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця …, 2001
52001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20