Подписаться
Олег Федець | Oleh Fedets (Fedets')
Олег Федець | Oleh Fedets (Fedets')
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічна роль вітамінів в організмі тварин
В Галяс, А Колотницький, О Федець
28*2006
Біологічна дія сорбентів в організмі
ГІ Калачнюк, ІС Фоменко, ЮМ Лицур, ОМ Федець, ОЄ Возна
Праці 2-го західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії, 2000
6*2000
Comparison of activities of glutathione enzymes in ceacum and liver of cattle, horse, pig, rabbit and sheep
O Fedets
Bulgarian Agric. Sci 21 (3), 698-702, 2015
52015
Structure and functions of glutathione transferases
OM Fedets
Ukrainian Biochemical Journal 86 (3), 23-32, 2014
4*2014
Glutathіone peroxіdase and glutathіone reductase of caecum and lіver of rabbіt
OM Fedets
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
22008
ГЛУТАТІОНТРАНСФЕРАЗИ КИШОК
ОМ Федець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Glutathione transferase, glutathione reductase and glutathione peroxidase of caecum and liver of cow
OM Fedets
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Glutathione transferase, glutathione reductase and glutathione peroxidase of caecum and liver of pig
OM Fedets
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
12009
Однонуклеотидні поліморфізми гена глутатіонтрансферази P1 як потенційні маркери новоутворень молочної залози собак
ОМ Федець, КВ Дмитрук, С Вінярчик, ІМ Курляк, ОВ Дмитрук, Л Адашек, ...
Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній …, 2021
2021
Nuclear morphometry of mammary tumors of dogs and histopathological diagnosis
OM Fedets, OI Zayats, OO Zaitsev, MV Zakrevska, IM Kurlyak, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
Glutathione transferase and mammary tumors
OM Fedets, IM Kurlyak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Взаємозв'язок поліморфізму глутатіонтрансферази з новоутвореннями молочної залози у собак
ОМ Федець, КВ Дмитрук, С Вінярчик, ІМ Курляк, ОВ Дмитрук, Л Адашек, ...
Медична та клінічна хімія 21 (3 (додаток)), 325, 2019
2019
Глутатіон-залежні ензими собак з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, ЛВ Дмитрук, С Вінярчик, ІМ Курляк, ОВ Дмитрук, ОІ Заяць, ...
Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній …, 2018
2018
Glutathione peroxidase of blood of dogs and cats with mammary tumors
OM Fedets, IM Kurlyak, OI Zayats
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Електрофорез білків крові собак з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, ІМ Курляк, ОІ Заяць
Біоресурси і природокористування, 176-181, 2018
2018
Спосіб визначення стану інтоксикації організму тварин за охратоксикозу
ОМ Федець, ІМ Курляк, РС Данкович
2017
Глутатіон-залежні ензими печінки та сліпої кишки тварин
ОМ Федець, ІМ Курляк, РС Данкович
Біологія тварин 18 (4), 98-105, 2016
2016
Білковий спектр крові кішок з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, НЯ Кулай, ЮО Каркошкіна
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
2013
Електрофорез білків крові кішок з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, НЯ Кулай, ІМ Чернишук, ГІ Калачнюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНІ ЕНЗИМИ СЛІПОЇ КИШКИ ТА ПЕЧІНКИ МОРСЬКОЇ СВИНКИ ПРИ ГОСТРОМУ ОХРАТОКСИКОЗІ
ОМ Федець, РС Данкович
Наукові доповіді НУБіП України http://nd.nubip.edu.ua/2011_6/11fom.pdf 6 (28), 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20