Сергій Федак (Fedak Sergiy)
Сергій Федак (Fedak Sergiy)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyclic creep of AMg6 alloy
P Yasnij, M Halushchak, S Fedak, V Pidkol'zin
Materials Science 36 (1), 48-53, 2000
42000
Вплив амплітуди циклічного навантажування на динамічну повзучість алюмінієвого метеріалів і міцність конструкцій
П Ясній, М Галущак, С Федак
Том 1, 268-272, 1999
41999
Modeling of material creep damage process with a superimposed high-frequency cyclic component
P Yasnii, M Galushchak, S Fedak
Strength of materials 35 (1), 31-35, 2003
32003
Jumplike Deformation in AMg6 Aluminum Alloy in Tension
P Yasnii, S Fedak, V Glad'o, M Galushchak
Strength of materials 36 (2), 113-118, 2004
22004
Стрибкоподiбна деформацiя сплаву АМг6 при розтязi
П Яснiй, С Федак, В Гладьо, М Галущак
Проблемы прочности, 5-12, 2004
2*2004
Стрибкоподібна деформація сплаву АМгб при розтязі
П Ясній, С Федак, В Гладьо, М Галущак
Проблемы прочности, 2004
22004
Викладання предмета «Вища математика» англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей
С Федак, Л Романюк, С Федак
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 106-112., 2017
12017
Викладання предметів циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей
С Федак
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016
12016
Особливості викладання предмета Будівельна механіка для іноземних студентів з англійською мовою навчання
С Федак, С Федак
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2015
12015
Методика знаходження характеристик матриці матеріалу на прикладі сплаву AMг6
І Шульган, С Федак
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
12008
Microstructural Features of Deformation of AMg6 Alloy under Conditions of Creep and Tension
P Yasnii, M Halushchak, O Stoyanova, S Fedak
Materials Science 37 (5), 762-768, 2001
12001
Modelling of material damage process under tensile stress with stable loading rate and application of the additional high-frequency cyclic component
P Yasniy, M Halushchak, S Fedak
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika, 477-481, 2001
12001
Моделювання характеристик переривчастої текучості сплаву АМг6 нейронними мережами
ОП Ясній, СІ Федак, ІС Дідич
Праці Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів …, 2019
2019
Напруження ініціації переривчастої текучості сплаву АМг6
С Федак, ОП Ясній
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Ways of using online dictionaries for foreign language study
S Fedak, N Denysiuk
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Вибір ядра для опису повзучості матеріалів за умови накладання циклічної складової
С Федак
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Telegram messages application as a tool of teaching english
N Denysiuk, I Plavutska, S Fedak
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування
І Стадник, С Федак, Б Пащенко, Н Ткачук
Наукові праці Національного університету харчових технологій 24 (6), 90-99, 2018
2018
Моделювання стрибкоподібної деформації МСЕ
С Федак
XХ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя, 154, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ” ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ
С Федак, А Сорочак
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, 242, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20