Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
Відділ хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти
Відділ Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2012
1992012
Хмаро орiєнтоване середовище навчального закладу: сучасний стан i перспективи розвитку дослiджень
МП Шишкiна, МВ Попель
138*2013
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті: зб. наук. праць.—Вип 15, 30-37, 2013
972013
Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах
МІ Жалдак
Комп'ютер у школі та сім'ї, 8-15, 2013
942013
Використання комп’ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним
МІ Жалдак
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-12, 2011
942011
Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі
МІ Жалдак
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
882011
Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ
МП Шишкіна, ОМ Спірін, ЮГ Запорожченко
Електронне фахове видання. Інформаційні технології і засоби навчання, 27, 2012
86*2012
Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи
СГ Литвинова
Інформаційні технології і засоби навчання, 26-41, 2014
812014
Методичнi рекомендацiї з органiзацiї та проведення науково-педагогiчного експерименту
ГП Лаврентьева, МП Шишкiна
72*2007
Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту
ГП Лаврентьєва, МП Шишкіна
Київ: ІІТЗН 2, 2007
692007
Хмарні технології навчання: витоки
ОМ Маркова, СО Семеріков, АМ Стрюк
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (46), 29-44, 2015
592015
Система хмаро орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо-наукового середовища ВНЗ
АМ Стрюк, МВ Рассовицька
Інформаційні технології і засоби навчання, 150-158, 2014
582014
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-16, 2014
492014
Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання
ЮО Жук, МП Шишкіна
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 17, 2000
452000
Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу
МП Шишкіна
ІІТЗН НАПН України, 2015
442015
Prospects of the implementation of cloud technologies in education
ОО Гриб’юк
Theory and methods of e-learning 4 (1), 45-58, 2014
44*2014
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті
ОО Гриб’юк
Теорія та методика електронного навчання: Гриб’юк ОО Збірник наукових праць …, 2013
442013
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ Шишкіна М. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
М Шишкіна
442011
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті [Електронний ресурс]
ОО Гриб’юк
Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/1111/1/grybyuk-stattya1-hmary …, 0
44*
Хмарні технології в управлінні дошкільними навчальними закладами
СГ Литвинова
Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной …, 0
44*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20