Valentina Divocha
Valentina Divocha
Professor of medicine
Підтверджена електронна адреса в medtrans.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль ингибиторов протеиназ в патогенезе заболеваний человека (обзор литературы и собственных исследований, часть 1)
ВА Дивоча, ЕЛ Дерибон
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2013
92013
Молекулярно-биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа
ВА Дивоча, ВН Михальчук, АИ Гоженко
Журнал АМН України 15 (1), 19-32, 2009
82009
Вивчення протеолітичної активності вірусу грипу в процесі очищення методами центрифугування
ВП Дівоча
Одеський медичний журнал, 16-19, 2003
8*2003
Клітинні компоненти, асо ційовані з вірусом грипу
ВО Дівоча
Одеський медичний журнал, 46, 1998
81998
Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа
ВА Дивоча, АИ Гоженко, ВН Михальчук
[б. и.], 2011
72011
Вірус грипу і ферменти клітини
ВО Дівоча
Експериментальна і клінічна медицина, 100, 1999
71999
Клеточная протеаза вируса гриппа
ВА Дивоча, ВИ Дегтяренко, ВФ Зеваков
Тезисы докладов, 36-38, 1983
71983
Дія інгібітора трипсинопо дібних протеаз на грипозну інфекцію в експерименті
ВО Дівоча, МТ Мікелашвілі, ВМ Михальчук
Інфекційні хвороби, 35, 2001
62001
Изменение протеазной активности в лег ких мышей, зараженных вирусом гриппа А
ВА Дивоча, ИГ Григорьева, АГ Букринская
Вопросы вирусологии, 370, 1999
61999
Спосіб одержання інгібіто ру трипсіноподібних протеаз
ВА Дівоча
Пат, 0
6
Інгібітор трипсіноподібних протеаз як антивірусний засіб
ВА Дівоча
Бюл, 0
6
Трипсиноподобная протеиназа и ее ингибиторы в вакцинах и иммуно-биологических препаратах крови
ОВЛ В.А. Дивоча, В.Н. Михальчук, А. И. Гоженко
Журнал АМН України. 15 (3), 609-625, 2009
5*2009
Molecular and biological substantiation of antiproteinase therapy of flu
VA Divocha, VN Mikhalchuk, AI Gozhenko
J. Acad. Med. Scien. Ukraine 15 (1), 19-21, 2009
52009
ТРИПСИНОПОДОБНАЯ ПРОТЕИНАЗА И ЕЕ ИНГИБИТОР В ВАКЦИНАХ И ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ КРОВИ
ВА Дивоча, ВН Михальчук, АИ Гоженко, ОВ Лагода
Науковий журнал Президії АМН України 15 (3), 609-625, 2009
52009
Наявність трипсиноподібної протеази та її інгібіторів у відходах отримання гамма-глобуліну
АІГ В. Н. Михальчук, В. А. Дівоча
Медична хімія 8 (1), 60-63., 2006
52006
Вивчення фізико-хімічних властивостей ізоферментів трипсиноподібних протеаз
ВММ В. О. Дівоча, Ю. Г. Сова
Медична хімія. 3 (4), 31-34., 2001
5*2001
Виділення та очищення трипсиноподібної протеази з легенів білих мишей
ВММ В. О. Дівоча, Ю. Г. Сова
Медична хімія 3 (3.), 73-77., 2001
5*2001
Зміни у курячому ембріоні під дією вірусу гриппу
ВО Дівоча
Одеський мед. журн, 100-105, 2000
52000
Противовирусная активность гуминовых веществ куяльницкой грязи
ВЮЛ В.А. Дивоча, В. И. Дегтяренко, В.Ф. Зеваков
Пелоидотерапия распространённых заболеваний : сб. науч. работ.- Пятигорск …, 1985
5*1985
Формирование специфической резистентности против гриппа у населения Украины
ВА Дивоча, ТЮ Сова, АВ Руссу, ОВ Лагода, ТА Дыхановская
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20