Василенко Ольга Миколаївна
Василенко Ольга Миколаївна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, директор Інституту
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Науково-методичний посібник
АМ Єрмола, ОМ Василенко
Харків: Гімназія, 1999
571999
Математично-статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях
ОА Василенко, ІА Сенча
232012
Научное обоснование современных подходов к медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов вследствие сахарного диабета
ОЮ Василенко
Международный эндокринологический журнал, 2011
222011
Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому
ОВ Василенко
Наука і оборона, 2009
22*2009
Преподаватель вуза: мотивация и стимулирование трудовой деятельности
ОЮ Василенко, ЕВ Вельц
Вестник Омского университета, 134-136, 1999
221999
Методологические основы экспертной оценки инвалидизирующих осложнений сахарного диабета
ОЮ Василенко, ЮА Смирнова
Медико-социальная экспертиза и реабилитация, 9-12, 2009
202009
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
К.–Х.–КНУБА, ХНУБА, ТО «Ексклюзив, 2012
192012
Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів
МІ Горбійчук, МІ Когутяк, ОБ Василенко, ІВ Щупак
ІФНТУНГ, 2009
162009
Соціальна педагогічна діяльність у закладах освіти
ОМ Василенко, АО Малько
Х.: Крок, 2003.—83 с, 2003
142003
Динаміка функції уваги та її зв ‘язок з індивідуальнотипологічними властивостями нервових процесів у людей зрілого та похилого віку
МВ Макаренко, ВС Лизогуб, ОК Кравченко, СМ Хоменко, ...
Фізіол. журн 46 (1), 75-81, 2000
142000
Характеристика контингента лиц, впервые признанных инвалидами вследствие сахарного диабета
КМ Авоян, ОЮ Василенко
Клиническая медицина 85 (2), 56-57, 2007
132007
Раціональне використання та охорона водних ресурсів
ОА Василенко, ЛЛ Литвиненко, ОМ Квартенко
НУВГП, 2007
112007
Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник-К
О Василенко, П Грабовський, Г Ларкіна, О Поліщук, В Прогульний
ІВНВКН «Укргеліотех».-272, 2010
102010
Основные принципы оценки ограничений жизнедеятельности при эндокринных заболеваниях/О. Ю Василенко, ЮА Смирнова
ОЮ Василенко
Медико-социальная экспертиза и реабилитация, 6-9, 2009
102009
Взаимосвязь между автономной невропатией и бессимптомными гипогликемиями у пациентов с сахарным диабетом 1 типа
ОВ Светлова, ИВ Гурьева, СН Пузин, ОЮ Василенко, ЕВ Орлова
Сахарный диабет, 2008
102008
Електронні ресурси як чинник оптимізації довідково-бібліографічного обслуговування
ОМ Василенко
Наук. праці Нац. б-ки України ім. ВІ Вернадського.—2000.—Вип 5, 204-211, 2000
102000
Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі
ОМ Василенко
автореф. дис.... к. пед. н.: спец. 13.00. 05 “Соціальна педагогіка”/ОМ …, 0
10
Инвалидность вследствие сахарного диабета в Российской Федерации, медико-социальная экспертиза и реабилитация
СН Пузин, ОЮ Василенко
Пузин СН, Василенко ОЮ–Москва, 2009
92009
Бiблiографiчна довiдка в системi довідково-бібліографічного обслуговування
ТВ Добко, МА Чиж, ОМ Василенко
Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 2004
92004
Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому навчальному закладі
АМ Єрмола
Х.: Пошук, 2000
92000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20