Василенко Ольга Миколаївна
Василенко Ольга Миколаївна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, директор Інституту
No verified email
TitleCited byYear
Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Науково-методичний посібник
АМ Єрмола, ОМ Василенко
Харків: Гімназія, 1999
661999
Математично-статистичні методи аналізу в прикладних дослідженнях
ОА Василенко, ІА Сенча
252012
Преподаватель вуза: мотивация и стимулирование трудовой деятельности (Обзор социологического исследования)
ОЮ Василенко, ЕВ Вельц
Вестник Омского университета, 134-136, 1999
251999
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
К.–Х.–КНУБА, ХНУБА, ТО «Ексклюзив, 2012
242012
Научное обоснование современных подходов к медико-социальной экспертизе и реабилитации инвалидов вследствие сахарного диабета
ОЮ Василенко
Международный эндокринологический журнал, 2011
222011
Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому
ОВ Василенко
Наука і оборона, 2009
21*2009
Методологические основы экспертной оценки инвалидизирующих осложнений сахарного диабета
ОЮ Василенко, ЮА Смирнова
Медико-социальная экспертиза и реабилитация, 9-12, 2009
212009
Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів
МІ Горбійчук, МІ Когутяк, ОБ Василенко, ІВ Щупак
ІФНТУНГ, 2009
162009
Соціальна педагогічна діяльність у закладах освіти
ОМ Василенко, АО Малько
Х.: Крок, 2003.—83 с, 2003
152003
Раціональне використання та охорона водних ресурсів
ОА Василенко, ЛЛ Литвиненко, ОМ Квартенко
НУВГП, 2007
142007
Динаміка функції уваги та її зв ‘язок з індивідуальнотипологічними властивостями нервових процесів у людей зрілого та похилого віку
МВ Макаренко, ВС Лизогуб, ОК Кравченко, СМ Хоменко, ...
Фізіол. журн 46 (1), 75-81, 2000
142000
Реконструкція і інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення: Навчальний посібник-К
О Василенко, П Грабовський, Г Ларкіна, О Поліщук, В Прогульний
ІВНВКН «Укргеліотех».-272, 2010
132010
Характеристика контингента лиц, впервые признанных инвалидами вследствие сахарного диабета
КМ Авоян, ОЮ Василенко
Клиническая медицина 85 (2), 56-57, 2007
132007
Взаимосвязь между автономной невропатией и бессимптомными гипогликемиями у пациентов с сахарным диабетом 1 типа
ОВ Светлова, ИВ Гурьева, СН Пузин, ОЮ Василенко, ЕВ Орлова
Сахарный диабет, 2008
122008
Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі
ОМ Василенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 0
12
Основные принципы оценки ограничений жизнедеятельности при эндокринных заболеваниях/О. Ю Василенко, ЮА Смирнова
ОЮ Василенко
Медико-социальная экспертиза и реабилитация, 6-9, 2009
112009
Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями
ОМ Василенко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2010
102010
Бiблiографiчна довiдка в системi довідково-бібліографічного обслуговування
ТВ Добко, МА Чиж, ОМ Василенко
Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 2004
102004
Електронні ресурси як чинник оптимізації довідково-бібліографічного обслуговування
ОМ Василенко
Наук. Праці Нац. Б-ки України ім. ВІ Вернадського.–2000.–Вип 5, 204-211, 2000
102000
Инвалидность вследствие сахарного диабета в Российской Федерации, медико-социальная экспертиза и реабилитация
СН Пузин, ОЮ Василенко
Пузин СН, Василенко ОЮ–Москва, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20