Супрунюк Галина
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Опорний конспект лекцій як інтегруюча складова навчально-методичного комплексу з інформатики
ЮМ Красюк, МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
22015
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі
ЮІ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Реалізація комунікативної спрямованості процесу навчання через систему навчальних задач
ЮМ Красюк, ЮН Красюк, МВ Сільченко, МВ Сильченко, ГМ Супрунюк, ...
Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europ, 2018
12018
Інтегрований підхід до навчання інформатики
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2007
12007
Дистанційні технології в освітньому просторі університету: розширення Moodle-спільноти
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк, ТО Кучерява, ТА Кучерявая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Дистанційні технології в системі інклюзивного навчання студентів економічних спеціальностей
ГМС М.В.Сільченко
Інклюзивна освіта: досвід і перспективи,V Міжнародної науково-практична …, 2018
2018
Інтегрування дистанційної освіти в навчальний процес
ТО Кучерява, ТА Кучерявая, ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
2016
Оптимізація управління учбовим процесом у вузі
ЛМ Петренко, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
Оптимізація управління учбовим процесом у вузі
ЛМ Петренко, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
2014
Використання «хмарних технологій» в організації самостійної роботи студентів при навчанні інформатики
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Методологічні засади розробки та впровадження у навчальний процес опорного конспекту
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2012
Формування інформаційної культури майбутніх економістів
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
2011
Безперервний моніторинг знань, умінь та навичок студентів як засіб підвищення якості навчання
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2010
2010
Тренінгові технології як основа набуття практичних навичок студентами
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
2009
Досвід навчання інформатики на основі диференційованого підходу
МВ Сільченко, ТО Кучерява, ГМ Супрунюк
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2008
2008
Формування практичних навичок майбутньої спеціальності при вивченні курсу «Інформатика»
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
2006
Активізація навчального процесу методами підвищення мотиваційного потенціалу поточного контролю
ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
2005
Особливості контролю знань при підготовці фахівців без відриву від виробництва із застосуванням інформаційних технологій
МА Сендзюк, МА Сендзюк, ГМ Супрунюк, ГМ Супрунюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18