Follow
Володимир Єрмоленко / Volodymyr Yermolenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
562013
Особливості формування категорії сталий розвиток сільських територій
ВМ Єрмоленко
Режим доступу: http://elibrary. nubip. edu. ua/7490/1/10evm. pdf, 2010
542010
Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні
ВМ Єрмоленко
Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 2008
502008
Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: монографія
ВМ Єрмоленко
К.: Магістр–ХХІ ст, 103, 2005
492005
Аграрне право України: підручник
ВМ Єрмоленко, ОВ Гафурова, МВВМЄ Гребенюк
К.: Юрінком Інтер, 2010
45*2010
Об’єкт у структурі правовідносин
ВМ Єрмоленко
Юридична Україна, С. 11–15, 2004
362004
Сільськогосподарська продукція як аграрно-правова категорія
В Єрмоленко
Підприємництво, господарство і право, 58-61, 2006
312006
Земельні ресурси в майновому обороті
ВМ Єрмоленко
Право України., С. 43–46., 2004
302004
Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: монографія
ВМ Єрмоленко
К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2008
262008
Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів
ВМ Єрмоленко, ВІ Курило
К.: Магістр-ХХІ ст, 2007
222007
Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної стежки Лісники)
ЯП Дідух, ВМ Єрмоленко, ОТ Крижанівська
К.: Фітосоціоцентр, 2000
192000
Категорія сільськогосподарська діяльність в аграрному праві
ВМ Єрмоленко
Підприємництво, господарство і право, 124-127, 2007
182007
Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села
ОВ Гафурова
Часопис Київського університету права, 277-281, 2012
152012
Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права
В Єрмоленко
Право України, 148-153, 2010
152010
Правові проблеми залучення інвестицій у соціальний розвиток села
ВМ Єрмоленко
Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання:[кол…, 2008
152008
Аграрне право України: пiдруч. за заг. ред. ВМ Ермоленка
ВМ Ермоленко, ОВ Гафурова, МВ Гребенюк
142010
Аграрне право як самостійна галузь права України
ВМ Єрмоленко
Аграрне право України: підручник / за ред. В. М. Єрмоленка, 43-65, 2010
142010
Деякі правові проблеми органічного виробництва в Україні
ВМ Єрмоленко, ЄО Черняк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування…, 2014
132014
Державна аграрна політика: поняття і принципи
ВМ Єрмоленко
Правова політика української держави 1, 28–32, 2010
12*2010
До питання нормативного визначення поняття земельні відносини
ВМ Єрмоленко
Підприємництво, господарство і право, 70–71, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20