Олександр Малхазов
Олександр Малхазов
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ispp.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: монографія
ОР Малхазов
К.: Євролінія, 2002
1372002
Психологія праці: навч. посіб.
ОР Малхазов
К.: Центр учбової літератури, 2010
822010
Збірник методик для діагностики психологічної готовності військовослужбовців військової служби за контрактом до діяльності у складі миротворчих підрозділів
ОМ Кокун, ІО Пішко, НС Лозінська, ОВ Копаниця, ОР Малхазов
НДЦ ГП ЗСУ, 2011
382011
Профвідбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом
О Малхазов, О Кокун
Соціальна психологія, 12, 2005
212005
Динаміка індивідуально-психологічних та психофізіологічних характеристик студентської молоді (1976-2000 рр.)
ОР Малхазов
Актуальні проблеми сучасної української психології. До, 173-181, 0
16
Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю
ОР Малхазов
Автореф. Діс. ...доктор психолог. Наук: 19.00.02, 31с., 2003
142003
Психологiя та психофiзiологiя управлiння руховою дiяльнiстю
ОР Малхазов
К: Євролiния 318, 4, 2002
142002
Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю
ОР Малхазов
К.: Євролінія, 2002
142002
Психофізіологічне забезпечення становлення фахівця у професіях типу “людина-людина”: Монографія
ОМ Кокун, ВВ Клименко, ОР Малхазов, ОМ Корніяка
Імекс-ЛТД, 2013
132013
New solutions to the problem of the psychological support of an operator’s safety
AR Malkhazov
Proceedings of the Second World Congress “Aviation in the XXI–st century …, 2008
102008
Психофізіологічні закономірності професійного самоздійснення особистості: концептуально-емпіричні основи
ОМ Кокун
Актуальні проблеми психології.-Том V: Психофізіологія. Психологія праці …, 2015
72015
Теппінг-тест як показник психофізіологічної готовності індивіда до професійної діяльності
ОР Малхазов
Актуальні проблеми психології. Том. У: Психофізіологія. Психологія праці …, 2007
72007
Про можливість діагностування типологічних особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою теппінг-тесту
ОР Малхазов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2011
62011
Внутрішньоритмова структура як показник рівня сформованості сенсомоторного поля індивіда
ОР Малхазов
Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: Мат …, 2008
62008
Часові показники зорово-моторних реакцій як індикатори надійності людського чинника
ОР Малхазов
Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. Вип 7 …, 2010
52010
Метод обрахування ступеню сформованості сенсомоторного поля як показника міокінетичного потенціалу індивіда
ОР Малхазов
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології …, 2010
52010
Хронорефлексометрія як метод діагностики та надійності приймання та переробки інформації людиною
ОР Малхазов
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб …, 2007
52007
Исследование и совершенствование средств и методов развития ориентировки волейболиста
ОР Малхазов
дис... канд. пед. наук: 13.00.04.., 161с, 1979
51979
Исследование и совершенствование средств и методов развития ориентировки волейболиста
ОР Малхазов
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04.., 24 с., 1979
51979
Теппінг-тест як метод діагностики психофізіологічних особливостей організації, побудови та управління циклічними рухами.
ОР Малхазов
Актуальні проблеми психології 5, 139-159, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20