Andrey Solovyov
Andrey Solovyov
Херсонский государственный университет, факультет экономики и менеджмента, кафедра менеджмента и администрирования
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптовий плодоовочевий ринок як складова ринкової інфраструктури
ЛО Мармуль, АІ Соловйов
Економіка АПК, 124-126, 2002
112002
Neuroblastoma in pediatric patients
AE Solovyov, VV Morgun, AP Paholchuk
Klinichna khirurhiia, 59-61, 2015
72015
Розробка і впровадження інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах
АІ Соловйов
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
42013
Розробка і впровадження інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах
АІ Соловйов
Житомирський національний агроекологічний університет, 2013
42013
Державне регулювання розвитку кооперації в Україні
ЮВ Ушкаренко, АІ Соловйов
32011
Формування та ефективне функціонування продовольчого ринку (на прикладі Херсонської області)
АІ Соловйов
Андрій Ігорович Соловйов, 2005
32005
Особенности инфокоммуникационного обеспечения управления аграрными производственными структурами
ВС Ниценко, АИ Соловьев
Бюллетень науки и практики, 2015
22015
Моделювання показників ефективності управління організаційною культурою підприємства
НІ Шашкова, АІ Соловйов, СМ Макаренко, НИ Шашкова, АИ Соловьев
12017
Закрытые повреждения почек у детей
АЕ Соловьев, ОВ Спахи, АП Пахольчук, АД Кокоркин, АЄ Соловйов, ...
Запорізький державний медичний університет, 2015
12015
Циклічність, як особливість інноваційного розвитку агропромислового виробництва
А Соловйов
ББК 65.9 (4Укр)-55 П 75, 273, 2012
12012
Роль і місце сільськогосподарської кооперації у ринковій економічній системі
ЮВ Ушкаренко, АІ Соловйов, ВІ Грек
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
12011
Розвиток кооперативного підприємства як аграрної виробничої структури
ЮВ Ушкаренко, АІ Соловйов
Миколаївський національний аграрний університет, 2017
2017
MODELLING ENTERPRISE PERFORMANCE INDICATORS IN ORGANIZATIONAL CULTURE MANAGEMENT
NI Shashkova, AI Solovyov, SM Makarenko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 107, 2017
2017
Нейробластома у пациентов детского возраста
АЕ Соловьев, ВВ Моргун, АП Пахольчук
Клінічна хірургія, 59–61-59–61, 2015
2015
Інфокомунікаційне забезпечення управління аграрними виробничими структурами
СА І.
Херсон: Грінь Д.С., 2015
2015
Математичне моделювання процесу управління в аграрних виробничих структурах
СА І.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії, 242-250, 2015
2015
Инфокоммуникационное обеспечение процеса управления аграрными производственными структурами
СА И.
Современный научный вестник, 11-16, 2015
2015
Особенности формирования и функционирования подсистемы управления аграрными производственными структурами
СА И.
Уральский научный вестник, 15-21, 2015
2015
Features of transformation agricultural production structuresof market type in modern conditions
S A.I.
Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, 9-14, 2015
2015
Впровадження системи контролінгу в аграрних виробничих структурах
СА І.
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20