Follow
Станіслава Раймондівна Пасєка
Станіслава Раймондівна Пасєка
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Verified email at cdu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси: Маклаут 358, 2011
422011
Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку: Монографія
СР Пасєка
Черкаси:«ІнтролігаТОР, 2012
192012
Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку
МВ Семикіна, ВІ Гунько, СР Пасєка
МАКЛАУТ, 2012
192012
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації
МВ Семикіна, СР Пасєка, АД Федунець, ЛА Коваль, ЛД Збаржевецька
МАКЛАУТ, 2012
122012
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи
СР Пасєка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 0
10
Ефективна зайнятість як форма реалізації соціально-трудового потенціалу
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
92012
Корпоративна культура в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності банків
СР Пасєка
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи: зб. наук. праць, 96-100, 2006
92006
Управління персоналом та інноваційна стратегія підприємства
СР Пасєка
Вісник Черкаського університету, 109-116, 2009
72009
Концептуальні підходи до модернізації соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
62012
Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
62012
Концептуальні основи ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення системи економічної безпеки підприємств різних галузей народного господарства
ОМ Герасименко, СР Пасєка
Вчені записки Університету «КРОК», 148-155, 2019
52019
Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій
СР Пасєка, ВС Демко, ВС Демко
52017
Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації/МВ Семикіна, ЗВ Смутчак, СР Пасєка [та ін.]/за ред. МВ Семикіної
МВ Семикіна
Кіровоград: КОД, 2012
52012
Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
Економіка промисловості, 1-12, 2012
52012
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
42018
Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
42014
Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
42012
Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія
СР Пасєка
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління, 125-131, 2011
42011
Теоретичні підходи до визначення категорії соціально-трудовий потенціал регіону
СР Пасєка
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
42011
Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін
СР Пасєка
Фінансовий простір, 217-221, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20