Подписаться
Станіслава Раймондівна Пасєка
Станіслава Раймондівна Пасєка
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси: Маклаут 358, 2011
422011
Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку: Монографія
СР Пасєка
Черкаси:«ІнтролігаТОР, 2012
202012
Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку
МВ Семикіна, ВІ Гунько, СР Пасєка
МАКЛАУТ, 2012
192012
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації
МВ Семикіна, СР Пасєка, АД Федунець, ЛА Коваль, ЛД Збаржевецька
МАКЛАУТ, 2012
122012
Корпоративна культура в системі факторів забезпечення конкурентоспроможності банків
СР Пасєка
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи: зб. наук. праць, 96-100, 2006
102006
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи
СР Пасєка
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 0
10
Ефективна зайнятість як форма реалізації соціально-трудового потенціалу
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
92012
Управління персоналом та інноваційна стратегія підприємства
СР Пасєка
Вісник Черкаського університету, 109-116, 2009
72009
Концептуальні підходи до модернізації соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
62012
Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
62012
Розвиток підприємств готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в контексті формування прогресивної корпоративної культури
МВ Семикіна, СР Пасєка, МВ Бугаєва, МВ Семикина, СР Пасека, ...
ЦНТУ, 2018
52018
Сільський зелений туризм як запорука розвитку сільських територій
СР Пасєка, ВС Демко, ВС Демко
52017
Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації/МВ Семикіна, ЗВ Смутчак, СР Пасєка [та ін.]/за ред. МВ Семикіної
МВ Семикіна
Кіровоград: КОД, 2012
52012
Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
Економіка промисловості, 2012
52012
Трудовий потенцiал України: оцiнка стану, ефективнiсть використання, стратегичнi напрями розвитку: моногр./за ред. О. А Грішнової
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси, ТОВ «МАКЛАУТ, 2011
52011
Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
42014
Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін
С Пасєка
Фінансовий простір, 217-221, 2013
42013
Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
42012
Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія
СР Пасєка
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління, 125-131, 2011
42011
Теоретичні підходи до визначення категорії соціально-трудовий потенціал регіону
СР Пасєка
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20