Станіслава Раймондівна Пасєка
Станіслава Раймондівна Пасєка
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку: монографія
ОА Грішнова, СР Пасєка, АС Пасєка
Черкаси: Маклаут 358, 2011
242011
Управління персоналом та інноваційна стратегія підприємства
СР Пасєка
Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки.-2009.-Вип 153, 109-116, 2009
152009
Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку: монографія
СР Пасєка
Черкаси:«ІнтролігаТОР, 2012
132012
Інтелектуальний потенціал: соціальні виміри використання та розвитку
МВ Семикіна, ВІ Гунько, СР Пасєка
МАКЛАУТ, 2012
122012
Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації
МВ Семикіна, СР Пасєка, АД Федунець, ЛА Коваль, ЛД Збаржевецька
МАКЛАУТ, 2012
112012
Ефективна зайнятість як форма реалізації соціально-трудового потенціалу
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
62012
Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації/МВ Семикіна, ЗВ Смутчак, СР Пасєка [та ін.]/за ред. МВ Семикіної
МВ Семикіна
Кіровоград: КОД, 2012
52012
Соціально-трудовий потенціал регіону: оцінка стану з позицій потреб модернізації економіки регіону
СР Пасєка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
52012
Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія
СР Пасєка
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління, 125-131, 2011
52011
Інституціональна основа розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
Економіка промисловості, 1-12, 2012
42012
Теоретичні підходи до визначення категорії соціально-трудовий потенціал регіону
СР Пасєка
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
42011
Концептуальні підходи до модернізації соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Підвищення керованості інноваційним розвитком на основі інтегрального оцінювання соціально-трудового потенціалу
МВ Семикіна, СР Пасєка
Технодрук, 2014
22014
Теоретико-методичні підходи оцінки розвитку соціально-трудового потенціалу: регіональний аспект
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
22014
Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу регіону: інституціональні основи
СР Пасєка
Фінансовий простір, 111-118, 2013
22013
Регіональна оцінка співвідношення патерналістських і партнерських орієнтацій працівників у соціально-трудових відносинах
СР Пасєка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Інноваційний розвиток соціально-трудового потенціалу: аналіз, тенденції, перспективи
S Pasieka
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
22012
Стратегічні напрями розвитку соціально-трудового потенціалу регіону в умовах модернізації економіки
СР Пасєка
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2012
22012
Небезпека інституціональних пасток у розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
Ефективна економіка, 1-3, 2012
22012
Освітні чинники інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону
СР Пасєка
Бізнес Інформ, 172-175, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20