Подписаться
Гугнин В.П.
Гугнин В.П.
Национальный университет "Одесская политехника", кафедра Кафедра цифрових технологий в инжиниринге
Подтвержден адрес электронной почты в домене op.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Метрологічне забезпечення та повірка засобів вимірювальної техніки фізичних величин
ВП Гугнін
ВП Гугнін, ГО Оборський.–К.: Наука і техніка.–2011.–220 с, 2011
112011
Основи метрології та вимірювальної техніки
ВП Гугнін, ГО Оборський
ВП Гугнін, ГО Оборський.–Одеса: Астропринт.–2003.–200 с, 2003
72003
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
52014
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
42016
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-53, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
22015
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Л Перпері, В Гугнін, Г Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2022
2022
Машини та технологічне обладнання
ВП Гугнін, ГО Оборський, ГМ Голобородько
Одеса: Одеська політехніка, 2022
2022
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
ВП Гугнін, ГО Оборський, ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ПА Швагірев
Одеса:" Одеська політехніка", 2022
2022
Імітаційне моделювання процесу визначення параметрів шорсткості поверхні за допомогою комп'ютерних вимірювальних технологій
ВП Гугнін, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
2022
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 6 з дисципліні «Методи формоутворення»
ВП Гугнін, ВП Гугнин, ГМ Голобородько, АМ Голобородько, ...
2021
Методичні вказівки з проходження переддипломної практики, виконання та захисту кваліфікаційних робіт [з спеціальності 131–Прикладна механіка]
ГО Оборський, ГА Оборский, ВМ Тіхенко, ВН Тихенко, ЛМ Перпері, ...
2019
Розробка автоматизованої системи вимірювання чистоти повітря промислових приміщень
ВП Гугнін, ВВ Міщенко, ВП Гугнин, ВВ Мищенко
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 62-64, 2018
2018
Розробка стандарту підприємства” Plombix” зі встановлення системи спостереження
ВП Гугнін, ВС Лазуткін, ВП Гугнин, ВС Лазуткин
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 11-12, 2018
2018
Звіт з науково-дослідної роботи" Розробка методологічних засад принципів оцінювання якості освітніх послуг"
ЛМ Перпері, ЛМ Перпери, ГМ Голобородько, АМ Голобородько, ...
2018
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів
АА Оргіян, АМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Метрологічне забезпечення за повірка засобів вимірювальної техніки фізичних величин
ВП Гугнін, ГО Оборський
Издательство АО БАХВА, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20