Follow
Natalia Dril Наталія Дріль
Natalia Dril Наталія Дріль
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Applying city marketing as a tool to support sustainable development in small cities: case study in Ukraine
N Dril, A Galkin, N Bibik
Transportation Research Procedia 16, 46-53, 2016
262016
Trends of Housing Construction Development in Ukraine: Retrospective and Contemporary Situation
N Bibik, N Dril
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management 5 (1), 51-61, 2017
52017
Методические указания к выполнению расчетно-графической работы «Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта» по дисциплине «Экономика инвестиций»(для студентов 5 …
НВ Бибик, НВ Дриль
31987
Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування
ЮО Тараруєв, НО Волгіна, НВ Дріль
Молодий вчений, 161-164, 2018
22018
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств
ВІ Торкатюк, А Аболхасанзаде, ТВ Мітіна, ІО Козинська, НІ Кузічкіна, ...
2
Дослідження доступності smart-житла
НВ Дріль, ВВ Слухай
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
12017
Highlights aspects of functioning and development of the business education in Ukraine: world and European tendencies
DNV Yureva S.Y., Volgina N.O.
Actual problems of economics, management and law in modern social and …, 2015
1*2015
Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу
НВ Гнатченко ЄЮ Дріль
12014
Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування»(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 0501 «Економіка і …
ТІ Світлична, НВ Дріль
12010
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Опалення” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.060101–«Будівництво …
ТО Євсєєва
12009
Особенности венчурного финансирования
НВ Дриль
Коммунальное хозяйство городов, 192-197, 2006
12006
Муніципальне і локально-правове регулювання відносин з проблем соціального забезпечення населення
ОЛ Сидоренко, ОВ Соловйов, НІ Ігнатова, ІС Пудова, НВ Дріль, ...
Коммунальное хозяйство городов, 257-360, 2006
12006
Особливості формування інноваційного клімату на макро та мікрорівні
НВ Дріль
1
Тараруєв ЮО, Дріль НВ Рекомендації щодо оцінки рівня державної підтримки підприємництва
ЮО Тараруєв, НВ Дріль
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2022
2022
Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, як сучасна форма їх відтворення
ПТ Бубенко, ІЛ Швецова, НВ Дріль
2021
Стратегія зовнішнього розвитку молочної продукції в Україні
НВ Дріль, ТС Воловик
2021
Удосконалення підходів до формування дивідендної політики
ЮО Тараруєв, НВ Дріль
2021
Розвиток теорії маркетинг-менеджменту у сфері послуг як складова підприємницької діяльності
О Димченко, В Прасол, Н Дріль
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
Застосування управління «за результатами» в процесі обґрунтування стратегії організації
Ю Тараруєв, Н Дріль
Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального …, 2020
2020
Бубенко ПТ, Дріль НВ Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємств
ПТ Бубенко, НВ Дріль
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20