Андрейченко (Нестеренко) Світлана Сергіївна, Svitlana Andreichenko
Андрейченко (Нестеренко) Світлана Сергіївна, Svitlana Andreichenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції: монографія
СС Нестеренко
Одеса : Фенікс, 2011
202011
Міжнародно-правовий захист прав людини при здійсненні екстрадиції : Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
СС Нестеренко
202010
Правова природа інституту видачі (екстрадиції)
С Нестеренко
Підприємництво, господарство і право, С. 167-169, 2009
62009
Розгляд прокурором клопотання сторони захисту, потерпілого на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: актуальні питання
О Комарницька, С Нестеренко
Вісник прокуратури, 51-65, 2015
52015
Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі
СС Андрейченко, СС Андрейченко, SS Andreichenko
Фенікс, 2015
52015
Проблемні питання міжнародного співробітництва під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції)
ВІ Фрич
Наше право, 80-84, 2015
42015
Судовий розгляд справ in absentia та захист прав особи в механізмі екстрадиції
СС Нестеренко
Юридична Україна, С. 135-140, 2009
42009
Механизм защиты прав человека в международном экстрадиционном праве
СС Нестеренко
Альманах международного права, С. 84-89, 2009
42009
Щодо питання про кодифікацію права міжнародної відповідальності
СС Нестеренко
Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць, С. 522-528, 2011
32011
Історичний розвиток інституту екстардиції
СС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць, 350, 2009
32009
Поняття «cтавлення у вину» («imputability») та «присвоєння» («attribution») у міжнародному праві
С Андрейченко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 167-172, 2014
22014
Международная ответственность за действия, не запрещенные международным правом
СС Андрейченко
Правове життя сучасної України, С. 349-352, 2013
22013
Кодифікація норм про відповідальність міжнародних організацій
СС Нестеренко
Актуальні проблеми держави та права : збірник наукових праць, С. 64-69, 2011
22011
Тенденции развития института оказания правовой помощи по уловным делам в 21 веке
СС Нестеренко
Альманах международного права., С. 284-293, 2011
22011
КОДИФІКАЦІЯ НОРМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
СС Нестеренко
Актуальні проблеми держави і права.–2011.–Вип 59, 64-69, 2011
22011
Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції
СС Нестеренко
Університетські наукові записки : науковий часопис Хмельницького …, 2009
22009
Застосування катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження та покарання як підстава невидачі в інституті екстрадиції
СС НЕСТЕРЕНКО
Право і суспільство, С.128-131, 2009
22009
Питання міжнародної відповідальності держав у зарубіжній доктрині міжнародного права XVI–ХІХ ст. ст
СС Андрейченко, СС Андрейченко, СС Андрейченко
Одеса: Гельветика, 2020
12020
Обмеження права особи на особисту недоторканність у кримінальному процесі
С Нестеренко
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР, 79, 2017
12017
Інтерпретація базового правила про атрибуцію поведінки державних органів у міжнародно-правовій доктрині та практиці
С Андрейченко
Право і суспільство, 3−8., 2015
1*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20