Ирина Курмакова, Iryna Kurmakova ORCID orcid.org/0000-0002-8916-6546
Ирина Курмакова, Iryna Kurmakova ORCID orcid.org/0000-0002-8916-6546
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
A comprehensive study of grape pomace extract and its active components as effective vapour phase corrosion inhibitor of mild steel
V Vorobyova, O Chygyrynets, M Skiba, T Zhuk, I Kurmakova, O Bondar
192018
Self-assembled monoterpenoid phenol as vapor phase atmospheric corrosion inhibitor of carbon steel
V Vorobyova, O Chygyrynets, M Skiba, I Kurmakova, O Bondar
162017
Osoblyvosti korozijnoaktyvnogho mikrobnogho ughrupovannja ferosfery ghazoprovodu, prokladenogho u pishhanomu grunti
NR Demchenko, IM Kurmakova, OP Tretjak
Mikrobiologhija i biotekhnologhija 4, 90-98, 2013
102013
Особливостi корозiйно активного мiкробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеного у пiщаному ґрунтi
НР Демченко, IМ Курмакова, ОП Третяк
Мікробіологія і біотехнологія, 90-98, 2013
92013
Plasma-chemical formation of silver nanoparticles: The silver ions concentration effect on the particle size and their antimicrobial properties
I Kurmakova, T Derkach, V Vorobyova, A Pivovarov, M Skіba
Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2019
72019
Quaternary pyridinium salts as inhibitors of mild steel biocorrosion
I Kurmakova, O Bondar, S Polevichenko, N Demchenko
Chemistry & Chemical Technology, 314-318, 2017
72017
STRUCTURIZATION IN SOLUTIONS OF EPOXIDE OLIGOMERS
IN Kurmakova, TA Amfiteatrova, NM Kabanov, AI Tarasov, NI Morozova, ...
VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA B 27 (12), 906-910, 1985
71985
Біоцидна дія четвертинних триазолоазепінієвих солей на корозійно небезпечні мікробні угруповання
НР Демченко, ІМ Курмакова, ОП Третяк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2007
62007
Synthesis and anticorrosion and biocidal activity of triazoloazepine derivatives
AM Demchenko, KG Nazarenko, AP Makei, SV Prikhod'ko, IN Kurmakova, ...
Russian journal of applied chemistry 77 (5), 790-793, 2004
62004
Синтез, противокоррозионная и биоцидная активность производных триазолоазепина
АМ Демченко, КГ Назаренко, АП Макей, СВ Приходько, ИН Курмакова, ...
Журнал прикладной химии 77 (5), 794-797, 2004
62004
Ингибирующее и биоцидное действие бромидов полиметиленимидазолиния
ІМ Курмакова, НВ Ткачук, ОП Третяк
Защита металлов, 2003
62003
Антимикробная активность некоторых производных азепина конденсированного с триазолом и имидазолом
АП Третяк, НВ Смыкун, СВ Приходько, АП Макей, ИН Курмакова
Вісник Одеського національного університету. Біологія 6 (4), 313-316, 2001
62001
Influence of benzimidazole derivatives on corrosion and electrochemical behavior of iron
GL Makovei, LD Keris, IN Kurmakova
Prot. Met.(Engl. Transl.);(United States) 21 (4), 1986
61986
Biocorrosion of metal sewage treatment constructions and its inhibition with pyridinium chlorides
O Bondar, I Kurmakova, S Polevichenko, N Demchenko
Chemistry & Chemical Technology, 4 (11), 2017 11 (4), 497-502, 2017
52017
Мікробноіндукована корозія сталі в присутності похідних триазолоазепіну
ІМ Курмакова, НР Демченко, ОП Третяк
Фізико-хімічна механіка матеріалів: проблеми корозії та протикорозійного …, 2006
52006
Ингибирующая и биоцидная активность бромидов имидазо [1, 2-а] азепиния
ВН Челябиева, ІМ Курмакова
Защита металлов, 2003
52003
Новые производные имидазо (1, 2-а) азепиния-эффективные ингибиторы кислотной коррозии
ІМ Курмакова, СВ Грузнова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ОП Третяк
Защита металлов, 1994
51994
Наукові основи створення поліциклічних нітрогеновмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії
ІМ Курмакова
Київ, 2014
42014
Антикоррозионное действие некоторых пестицидов в условиях почвенной коррозии
НВ Ткачук, ОП Третяк, ІМ Курмакова
Мікробіол. журн., 2001
42001
Защитные свойства некоторых конденсированных имидазолсодержащих соединений в кислых средах
СВ Грузнова, ІМ Курмакова, АМ Демченко, КГ Назаренко, ...
Защита металлов, 1992
41992
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20