Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Національна академія Національної гвардії України, доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
ММ Медвідь
ММ Медвідь, 2007
182007
Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців частин спеціальної охорони внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
ІІ Приходько, ММ Медвідь
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2008
16*2008
Metodolohiia formuvannia i rozvytku liudskykh resursiv dlia vykorystannia u sluzhbovo-boiovii diialnosti [Methodology of formation and development of human resources for use in …
MM Medvid
Doctor’s thesis. Kharkiv, 577 p.[in Ukrainian], 2015
92015
Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності …
ЮП Бабков, ВМ Бацамут, ММ Медвідь
Честь і закон, 14–17, 2004
92004
Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
ММ Медвідь
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, 2015
82015
Poperedu zmin u viiskovykh systemakh vyshchoi osvity ta profesiinoi oriientatsii [Ahead of changes in military systems of higher education and professional orientation]
MM Medvid, AV Babichev, VM Demianyshyn, YI Medvid, AH Bukhun
Bulletin of the Cherkasy University. Serial Pedagogical sciences 14, 76-87, 2016
72016
POSSIBILITIES TO PROVIDE DEVELOPMENT OF SOCIAL BENEFITS OF MILITARY AND NUCLEAR SECURITY
M Medvid, M Zvieriev
PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES, 28-40, 2017
62017
ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС
М Медвідь
Честь і закон, 44-49, 2013
62013
Методологічні засади кадрового забезпечення військових формувань
ММ Medvid
Честь і закон, 55-61, 2010
62010
Регіональні особливості мотивації призову на військову службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 219-222, 2008
62008
Методика оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ІМ Червяков, ММ Медвідь
Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Екон. сер., 79-83, 2006
62006
Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory
M Medvid, K Oleksander, M Olga
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 134-140, 2018
52018
РОЗВИТОК ГОТОВНОСТІ ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ МВС УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ЯВ Павлов, ММ Медвідь
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 2016
52016
Безоплатна вища освіта–вирішальний мотив призову на військову службу за контрактом на сучасному етапі реформування внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 182-185, 2008
52008
Соціально-психологічні особливості проходження служби за контрактом військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України
ІІ Приходько, ВІ Воробйов, ММ Медвідь
Честь і закон, 39–44, 2006
52006
Визначення переліку показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ММ Медвідь
Культура народов Причерноморья, 2006
52006
Достаточные условия гарантированного обеспечения отрасли трудовыми ресурсами
ММ Медвидь
Этап: экономическая теория, анализ, практика, 140–148, 2014
42014
Теорія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
ММ Медвідь
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z, 2014
42014
Зайнятість найманих працівників у з’єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011
42011
Прогнозування оперативної обстановки шляхом оцінювання соціальної напруженості в регіоні
СВ Белай, ММ Медвідь
Зб. наук. пр. НА ДПС України 2 (38), 8-10, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20