Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Національна академія Національної гвардії України, доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
М Медвідь
дис. ... докт. екон. наук: 08.00.07; Х., 2015. — 575 с., 2015
22*2015
Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
ММ Медвідь
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Харк. нац. ун-т внутр. справ., 2007
18*2007
ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ММ Медвідь, АВ Бабічев, ВМ Дем’янишин, ЮІ Медвідь, АГ Бухун
Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 76-87, 2016
12*2016
Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь, ОГ Водчиць, ММ Медвідь
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
9*2018
Визначення переліку показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ММ Медвідь
Культура народов Причерноморья, 2006
9*2006
Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності …
ЮП Бабков, ВМ Бацамут, ММ Медвідь
Честь і закон, 14–17, 2004
92004
Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory
M Medvid, K Oleksander, M Olga
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 134-140, 2018
82018
Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти
ЯВ Павлов
науковий керівник М.М. Медвідь; автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 …, 2016
82016
Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training
O KHATSAIUK, M MEDVID, B MAKSYMCHUK, O KUROK, P DZIUBA, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2021
62021
ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС
М Медвідь
Честь і закон, 44-49, 2013
62013
Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
монографія. Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011
6*2011
Методологічні засади кадрового забезпечення військових формувань
ММ Medvid
Честь і закон, 55-61, 2010
62010
Регіональні особливості мотивації призову на військову службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 219-222, 2008
62008
Методика оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ІМ Червяков, ММ Медвідь
Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Екон. сер., 79-83, 2006
62006
Модель социально-педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений и анализ результатов эксперимента по ее внедрению
ТН Сергиенко, ММ Медвидь, ВВ Рютин
Восточно-европейский научный журнал, 29-38, 2018
52018
POSSIBILITIES TO PROVIDE DEVELOPMENT OF SOCIAL BENEFITS OF MILITARY AND NUCLEAR SECURITY
M Medvid, M Zvieriev
PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES, 28-40, 2017
52017
Теорія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
ММ Медвідь
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z, 2014
52014
Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення
ММ Медвідь
Х. : Національна акад. НГУ, 2014
52014
Безоплатна вища освіта–вирішальний мотив призову на військову службу за контрактом на сучасному етапі реформування внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 182-185, 2008
52008
Соціально-психологічні особливості проходження служби за контрактом військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України
ІІ Приходько, ВІ Воробйов, ММ Медвідь
Честь і закон, 39–44, 2006
52006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20