Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Національна академія Національної гвардії України, доктор економічних наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
М Медвідь
дис. ... докт. екон. наук: 08.00.07; Х., 2015. — 575 с., 2015
18*2015
Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
ММ Медвідь
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Харк. нац. ун-т внутр. справ., 2007
182007
Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності …
ЮП Бабков, ВМ Бацамут, ММ Медвідь
Честь і закон, 14–17, 2004
92004
ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ММ Медвідь, АВ Бабічев, ВМ Дем’янишин, ЮІ Медвідь, АГ Бухун
Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 76-87, 2016
8*2016
Визначення переліку показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ММ Медвідь
Культура народов Причерноморья, 2006
7*2006
Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory
M Medvid, K Oleksander, M Olga
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 134-140, 2018
62018
POSSIBILITIES TO PROVIDE DEVELOPMENT OF SOCIAL BENEFITS OF MILITARY AND NUCLEAR SECURITY
M Medvid, M Zvieriev
PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES, 28-40, 2017
62017
ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС
М Медвідь
Честь і закон, 44-49, 2013
62013
Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
монографія. Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011
6*2011
Методологічні засади кадрового забезпечення військових формувань
ММ Medvid
Честь і закон, 55-61, 2010
62010
Регіональні особливості мотивації призову на військову службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 219-222, 2008
62008
Методика оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ІМ Червяков, ММ Медвідь
Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Екон. сер., 79-83, 2006
62006
Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти
ЯВ Павлов
науковий керівник М.М. Медвідь; автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 …, 2016
52016
Вплив глобалізації на формування вимог до професійного рівня військовослужбовця
ММ Медвідь
Теорія та практика державного управління, 417-425, 2012
5*2012
Безоплатна вища освіта–вирішальний мотив призову на військову службу за контрактом на сучасному етапі реформування внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький, 182-185, 2008
52008
Соціально-психологічні особливості проходження служби за контрактом військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України
ІІ Приходько, ВІ Воробйов, ММ Медвідь
Честь і закон, 39–44, 2006
52006
Initiatives on social protection of anti-terrorist operation participants and the experience Exchange on conducting military operations
M Medvid, M Zvieriev
Perspectives – journal on economic issues, 2018
42018
Достаточные условия гарантированного обеспечения отрасли трудовыми ресурсами
ММ Медвидь
Этап: экономическая теория, анализ, практика, 140–148, 2014
42014
Теорія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
ММ Медвідь
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z, 2014
42014
Аналiз впливу вiдношення грошового забезпечення вiйськовослужбовця до середньої заробiтної плати та рiвня безробiття на укомплектованiсть вiйськових посад
ММ Медвiдь
Менеджер. Вiсник Донецького державного унiверситету управлiння. 2, 16, 2013
4*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20