Підписатись
Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Михайло Михайлович Медвідь / Mykhailo Medvid
Національна академія Національної гвардії України, доктор економічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в nangu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training
O KHATSAIUK, M MEDVID, B MAKSYMCHUK, O KUROK, P DZIUBA, ...
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2021
252021
Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
М Медвідь
дис. ... докт. екон. наук: 08.00.07; Х., 2015. — 575 с., 2015
22*2015
Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
ММ Медвідь
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Харк. нац. ун-т внутр. справ., 2007
18*2007
ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ММ Медвідь, АВ Бабічев, ВМ Дем’янишин, ЮІ Медвідь, АГ Бухун
Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 76-87, 2016
12*2016
Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of ukraine in the light of central place theory
M Medvid, K Oleksander, M Olga
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 134-140, 2018
112018
Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь, ОГ Водчиць, ММ Медвідь
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
9*2018
Визначення переліку показників для оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ММ Медвідь
Культура народов Причерноморья, 2006
9*2006
Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву військ з урахуванням складності оперативної обстановки у зонах відповідальності …
ЮП Бабков, ВМ Бацамут, ММ Медвідь
Честь і закон, 14–17, 2004
92004
Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти
ЯВ Павлов
науковий керівник М.М. Медвідь; автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 …, 2016
82016
Initiatives on social protection of anti-terrorist operation participants and the experience Exchange on conducting military operations
M Medvid, M Zvieriev
Perspectives – journal on economic issues, 2018
62018
POSSIBILITIES TO PROVIDE DEVELOPMENT OF SOCIAL BENEFITS OF MILITARY AND NUCLEAR SECURITY
M Medvid, M Zvieriev
PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES, 28-40, 2017
62017
ВИЗНАЧЕННЯ ДОСТАТНІХ УМОВ ГАРАНТОВАНОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПОСАД У МИРНИЙ ЧАС
М Медвідь
Честь і закон, 44-49, 2013
62013
Зайнятість найманих працівників у з'єднаннях та військових частинах внутрішніх військ МВС України
ММ Медвідь
монографія. Х. : Акад. ВВ МВС України, 2011
6*2011
Методологічні засади кадрового забезпечення військових формувань
ММ Medvid
Честь і закон, 55-61, 2010
62010
Регіональні особливості мотивації призову на військову службу за контрактом у внутрішніх військах МВС України
ММ Медвідь
Збірник наукових праць НА ДПС України.–Хмельницький 43, 219-222, 2008
62008
Методика оцінювання стану фінансової безпеки регіонів
ІМ Червяков, ММ Медвідь
Вісн. ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Екон. сер., 79-83, 2006
62006
Модель социально-педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений и анализ результатов эксперимента по ее внедрению
ТН Сергиенко, ММ Медвидь, ВВ Рютин
Восточно-европейский научный журнал, 29-38, 2018
52018
Державна та національна безпека: понятійно-категоріальний апарат
ММ Медвідь
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2017
52017
Теорія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності
ММ Медвідь
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z, 2014
52014
Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення
ММ Медвідь
Х. : Національна акад. НГУ, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20