Подписаться
Папінко І.Я.,  Papinko I.Ya.
Папінко І.Я., Papinko I.Ya.
Доцент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки, Тернопільський національний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Prognostic criteria for the selection of individuals with different heat sensitivity
SN Vadzyuk, TV Kharkovska, VO Huk, VH Dzhyvak, IY Papinko, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 75 (5 pt 2), 1370-1375, 2022
112022
Prediction of the development of periodontal disease
S Vadzyuk, Y Boliuk, M Luchynskyi, I Papinko, N Vadzyuk
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 65 (2), 2021
102021
Зміни показників автономної регуляції серця при різних типах погоди
ІЯП Вадзюк С. Н., С. Н. Вадзюк, О. В. Денефіль
Вісник морфології., 31, 2004
82004
Центральна гемодинаміка при різних типах погоди за умов орто-кліностатичного навантаження
Папінко І.Я., Вадзюк С.Н.
Фізіологічний журнал 46 (5), 52-55, 2000
72000
Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії
ІЯ Папінко
Вісник наукових досліджень, 31-33, 2013
52013
Формування у студентів домінанти на емпатію
СН Вадзюк, СІ Шкробош, ОВ Денефіль
Медична освіта, 48-50, 2003
42003
Особливості вегетативного гомеостазу при різних типах погоди за даними математичного аналізу серцевого ритму
Папінко І.Я., Вадзюк С.Н
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія., 96-100, 2001
4*2001
Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди
ІЯ Папінко
ступ канд мед наук. 14.03. 03. Нормальна фізіологія. ІЯ Папінко. Київ, 2002, 2002
3*2002
Cold impact on peripheral blood circulation in individuals of diff erent somatotypes with normal and high blood pressure
S Vadzyuk, L Horban, I Papinko, O Kulianda
Problems of Cryobiology and Cryomedicine 30 (3), 270-279, 2020
22020
Main individual and typological parameters of higher nervous activity in young people of different somatotype with normal and high blood pressure
SN Vadzyuk, LI Horban, IY Papinko
International Journal of Medicine and Medical Research 5 (2), 47-55, 2019
22019
Особливості автономної регуляції серцевого ритму в молодих осіб різного соматотипу з підвищеним артеріальним тиском
СН Вадзюк, ЛІ Горбань, ІЯ Папінко
22019
Метеопатологія як медико-соціальна проблема
ІЯ Папінко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 66-70, 2014
22014
Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди
СН Вадзюк, ІЯ Папінко
Вісник наукових досліджень, 22-24, 2000
22000
Features of peripheral circulation in young people of different somatotype with normal and high blood pressure.
ZW Vadzyuk S. N., Horban L. I., Papinko I. Ya.
Journal of Education, Health and Sport., 762-774, 2019
12019
Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта
ПІЯ Вадзюк С. Н., Болюк Ю.В.
Art of Medicine, 18–24., 2019
12019
Вазомоторна функція ендотелію у молодих осіб різного сомаотипу з нормальним і підвищеним артеріальним тиском.
ПІЯ Вадзюк С. Н., Горбань Л. І.
Art of Medicine., 25–30., 2019
12019
Прогнозування розвитку захворювань тканин пародонта
С Вадзюк, Ю Болюк, М Лучинський, І Папінко, В Назар
1
Вплив холоду на периферичний кровообіг у осіб різних соматотипів із нормальним та підвищеним артеріальним тиском
СН Вадзюк, ЛІ Горбань, ІЯ Папінко, ОО Кулянда
Problems of Cryobiology & Cryomedicine/Problemy Kriobiologii i Kriomediciny …, 2020
2020
ОЦІНКА РІВНЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В МОЛОДИХ ОСІБ РІЗНОГО СОМАТОТИПУ
СН Вадзюк, ІЯ Папінко, ЛІ Горбань
Члени редколегії, 2018
2018
Вазомоторна функція ендотелію судин у молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском
СН Вадзюк, ІБ Паньків, ІЯ Папінко
Кровообіг та гемостаз Кровообращение и гемостаз Circulation and haemostasis, 67, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20