Follow
Наталія Оніщенко (Nataliya Onishchenko)
Наталія Оніщенко (Nataliya Onishchenko)
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Verified email at ukrpack.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія держави і права
ОВ Зайчук, НМ Оніщенко
Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006
7982006
Правова система: проблеми теорії: монографія
НМ Оніщенко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 202, 352, 2002
3142002
Поняття, ознаки та структура категорії" правовий статус"
АВ Панчишин
Часопис Київського університету права, 2010
2342010
Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи
NN Onishchenko
Юридична думка, 2008
1182008
Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи
НМ Оніщенко
Київ, 2002. 424 с, 2002
1132002
Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи:[монографія]
НМ Оніщенко, НМ Пархоменко
К.: Юридична думка 176, 2011
612011
Правова система і держава в Україні: монографія
НМ Оніщенко
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2002
572002
Проблема ефективності законодавства та сучасний розвиток
НМ Оніщенко
Віче: Журнал Верховної Ради України, 3-6, 2007
492007
Соціальна та юридична ефективність законодавства
СВ Бобровник, НМ Оніщенко
Законодавство: проблеми ефективності, 15, 1995
461995
Загальна теорія держави і права:(основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посібник/За ред.: ОВ Зайчука, НМ Оніщенко, ОЛ Копиленко
ОВ Зайчук
К.: Юрінком інтер 400, 2008
402008
Проблеми визначення правосуб'єктності у загальній теорії права
ВЛ Костюк
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
362009
Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник
НМ Оніщенко, ОВ Зайчук
Київ: Юрінком Інтер 366, 2008
362008
Права і свободи дитини: вcтуп до проблеми Лаврик ГВ Людиномірність політики сприяння розвитку кооперації
НО Оніщенко, ОЛ Львова, СО Сунєгін
Часопис Київського університету права, 13-17, 2013
322013
Принцип законності: природа та сутність в умовах демократичних змін
Н Оніщенко
Віче, 2-4, 2012
292012
Загальна характеристика правової системи як інтегруючої категорії юридичної науки
НМ Оніщенко
Правова держава: щоріч. наук. пр. Ін-ту держави права ім. ВМ Корецького HAH …, 2000
292000
Проблеми поняття, сутності та природи права
НМ Оніщенко
Юрист України, 5-10, 2011
282011
До питання про розвиток доктрини прав людини в Україні (роки незалежності)
Н Оніщенко
Право України, 176-193, 2013
272013
Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння
ТІ Тарахонич
Часопис Київського університету права, 28-32, 2014
262014
Європейський правовий вимір гендерно чутливої політики: монографія
НМ Оніщенко, ОВ Матвієнко, СВ Береза, МО Томашевська
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 55, 2005
252005
Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи
Н Оніщенко, С Береза, Л Макаренко
Режим доступу: http://www. viche. info/journal/1621, 2009
242009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20