Підписатись
Корніловська
Корніловська
Херсонський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в kntu.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних
ІА Лур’є, ВВ Осипенко, ВІ Литвиненко, МА Таиф, НВ Корніловська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
2015
Гібридний індуктивний кластерний аналіз об'єктів із застосуванням генетичного алгоритму
ХОО Лур’є І.А., Корніловська Н.В., Аль Хасан А.С., Атаманенко М.О.
М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін …, 2015
2015
Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних
ЛВІ Лур'є І.А., Осипенко В.В., Корніловська Н.В.
Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту …, 2015
2015
Модифікований індуктивний алгоритм с-середніх для розв’язання задач біоінформатики
ДОО Лур’є І.А., Осипенко В.В., Корніловська Н.В., Литвиненко В.І.
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та …, 2014
2014
Навчальний посібник. Методи та засоби удосконалення зв'язку в телекомунікаційних системах.
ІАЛ Ф.Б. Рогальський, Г.В. Рудакова, Н.В. Корніловська
Херсон.Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014
2014
Шляхи оптимізації навчальної роботи зі студентами технологами
ЛІА Корніловська Н.В.
Науково-педагогічний вісник, С. 54-57, 2013
2013
Применение иммунных алгоритмов для обработки микрочиповых данных.
КНВ Литвиненко В.І., Лур’є І.А.
Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи …, 2013
2013
Інформаційно - структурний метод як інструмент удосконалення телекомму-нікаційних трактів інфор-маційно - управляючих систем
ЦОВ Корніловська Н.В., Рогальський Ф.Б., Лур'є І.А.
Вісник ХНТУ., С. 145-151., 2010
2010
Монографія. Моделювання процесів удосконалення телекомунікаційних трактів інформаційно-управляючих систем.
ОФР Ф.Б.Рогальський, Н.В. Корніловська, І.А.Лур'є
Херсон: Олді-Плюс., 2009
2009
Моделі гексагональних дискретних елементів для задач з узагальненими гра-ничними умовами
КНВ Цибуленко О.В., Лур’є І.А.
Міжвузівський збірник „Наукові нотатки” (за на-прямом „Інженерна механіка …, 2008
2008
Цифровий знаковий корелятор.
РОФ Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В., Лур’є І.А.
2007
Спосіб регулювання смуги проходження активних LRC-фільтрів смугових та нижніх частот.
РОФ Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В., Лур’є І.А.
2006
Активний LRC фільтр нижніх частот.
ЛІА Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В., Рогальський О.Ф.
2005
Об оценках кратных инте-гралов по Гауссу
КНВ Хомченко А.Н. Лур’є І.А. Цибуленко О.В.
Геометричне та комп’ютерне моделюван-ня / Зб. наукових праць:, С. 51 - 55, 2005
2005
Лабораторний практикум з основ інформатики (частина третя):Навчальний посібник
КНВ Рогальський Ф.Б., Лур’є І.А.
Херсон: ХНТУ 3, 189 с., 2005
2005
Високочутливий активний LRC-фільтр нижніх частот з малим вхідним опором
ФБ Рогальський, НВ Корніловська, ОФ Рогальський, ІА Лур'є
Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи, 113-116, 2005
2005
Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами
НВ Сарафанникова
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (7), 52-59, 2004
2004
Спосіб прийому – передачі інформації телеуправління – телесигналізації в системах промислової автоматики.
КНВ Рогальський Ф.Б.
2002
Спосіб регулювання смуги проходження активного полосового LRC-фільтра.
ГНВ Рогальський Ф.Б., Корніловська Н.В, Мороз О.А.
2001
Широкополосний активний полосовий фільтр
РФБКН В
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20