Підписатись
Степура Марина Михайлівна / Maryna Stepura
Степура Марина Михайлівна / Maryna Stepura
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU), Доцент кафедри фінансів імені
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи
H Kotina, M Stepura, P Kondro
Skhid, 10-15, 2017
262017
Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід
Г Котіна, М Степура
Економіст: наук. журнал, 31-35, 2010
262010
Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб
АА Славкова, ММ Степура
Фінанси, облік і аудит, 156-174, 2012
162012
Вимір ефективності в системі управління державними фінансами: світовий досвід та імплементація в Україні
ГМ Котіна, ММ Степура, НВ Рудик
Економіка розвитку, 49-61, 2018
142018
Бюджетный потенциал и потенциал бюджета территории: методические аспекты
ЕИ Волковский, АМ Котина, ММ Степура
Проблемы экономики, 357-362, 2014
132014
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
132012
Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику
ГМ Котіна, ММ Степура, АЮ Батюта
Інвестиції: практика та досвід, 84-88, 2015
122015
Проблеми та орієнтири бюджетно-податкової політики в сучасних умовах
ММ Степура, ЄО Малік
Інвестиції: практика та досвід, 33-35, 2010
92010
Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства
Г Котіна, А Славкова, М Степура
Економіст, 35-39, 2012
72012
Ризик-менеджмент формування податкових доходів бюджету
ММ Степура, ММ Степура
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
72011
Competitiveness of higher education in ukraine and certain european countries: Empirical studies on funding and academic attractiveness
H Kotina, M Stepura, V Fedosov, D Hrysohlazov, M Bilinets
WSEAS Transactions on Business and Economics 17, 849-858, 2020
62020
Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації
Y Volkovskyi, H Kotina, M Stepura
Skhid, 2015
62015
Макрофінансове планування та макрофінансова стабілізація: теорія та ризики в Україні
Г Котіна, М Степура
Ринок цінних паперів України, 27-38, 2014
62014
Макрофінансова стабілізація України в сучасних умовах
ЄО Малік, ММ Степура
Фінанси України, 119-124, 2011
62011
Debt security of Ukraine: assessment, risks and prospects.[Borhova bezpeka Ukrainy: otsinka, ryzyky ta perspektyvy]
H Kotina, M Stepura, P Kondro
East 3, 10-15, 2017
52017
Biudzhetnyi potentsial ta potentsial biudzhetu terytorii: metodychni aspekty [The budget’s potential budget areas: methodological aspects]
YI Volkovskyi, HM Kotina, MM Stepura
Problemy ekonomiky–Problems of economy, 4, 357–362 [in Ukrainian], 2014
52014
Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні
М Степура, Г Котіна
Схід, 2012
52012
Суперечлива сутність податків як джерело ризиків бюджетних втрат
ВК Хлівний, ММ Степура
Інвестиції: практика та досвід, 28-32, 2011
52011
Оптимізація податкового навантаження України в умовах невизначеності та ризиків
ММ Степура
Економіка та держава, 78-80, 2011
52011
Фактори невизначеності в податках
ММ Степура
Економіка та держава, 37-40, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20