Nataliia Chyzh / Наталія Чиж
Nataliia Chyzh / Наталія Чиж
Доц. кафедри фінансів, банківської справи та струхування Луцького НТУ
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські інновації: проблеми та перспективи
ЧН М, МІ Дзямулич
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 403, 2012
21*2012
Сучасний стан банківського кредитування в Україні [Електронний ресурс]
СДВ Чиж Н.М.
Економічний форум, 2011
162011
Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні
НМ Чиж
Економічні науки».–Серія «Облік і фінанси, 25, 2010
152010
Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств:[моногр.]
РА Слав’юк, НМ Чиж
К.: УБС НБУ, 284, 2009
112009
Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства [Електронний ресурс]
НМ Чиж
Економічний форум, 32, 2011
102011
Управління власним капіталом банку: проблеми та перспективи
НМ Чиж, МІ Дзямулич, ОА Урбан
Економічний форум, 310-314, 2016
82016
Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.)
НС Островська, НВ Грапко
Економічний часопис-ХХІ, 15-18, 2014
82014
Особливості оптимізації структури власного капіталу за критерієм мінімізації його вартості
НМ Чиж
Зб. наук. праць: Економічні науки.–Сер.“Облік і фінанси”.–Луцьк: ЛДТУ.–2007 …, 2007
72007
Ефективність формування та використання ресурсів комерційних банків України
НМ Чиж, МІ Дзямулич, ОВ Потьомкіна
Економічний форум, 337-343, 2017
62017
Особливості управління структурою власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж, МІ Дзямулич
Економічний форум, 235-240, 2014
62014
Проблеми формування оптимальної структури власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 126-131, 2007
52007
Проблеми розвитку проектного фінансування в Україні
НМ Чиж
Вісник Луцького національного технічного університету, 20, 2008
32008
Проблеми розвитку проектного фінансування в Україні [Електронний ресурс.]
НМ Чиж
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_2 …, 0
3
Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні
МІ Дзямулич, НМ Чиж
Економічний форум 1 (1), 135-140, 2020
22020
Капіталізація вітчизняних комерційних банків та її перспективи
НМ Чиж, М Дзямулич, О Урбан
Економічний форум, 240-244, 2015
22015
Cмoлич ДВ Cучacний cтaн бaнкiвcькoгo кpедитувaння в Укpaїнi
НМ Чиж
Екoнoмiчний фopум, 35-38, 2011
22011
Еволюція поглядів на сутність категорії «капітал»
НМ Чиж
Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія: зб. наук. пр …, 2009
22009
Економічна сутність власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж
Економіка: проблеми теорії та практики.–Вип 213, 508-514, 0
2
Страхування інвестицій та диверсифікація інвестиційних ризиків
МІ Дзямулич, НМ Чиж
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 38-43, 2013
12013
СПЕЦИФІКА РЕГУЛЮВАННЯ НБУ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
МІ Дзямулич, НМ Чиж
Економічний форум, 310-315, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20