Nataliia Chyzh / Наталія Чиж
Nataliia Chyzh / Наталія Чиж
Доц. кафедри фінансів, банківської справи та струхування Луцького НТУ
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські інновації: проблеми та перспективи
ЧН М, МІ Дзямулич
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 403, 2012
26*2012
Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні
НМ Чиж
Економічні науки.—Сер.: Облік і фінанси.—2010.—Вип 7 (25), 42-49, 2010
162010
Сучасний стан банківського кредитування в Україні [Електронний ресурс]
СДВ Чиж Н.М.
Економічний форум, 2011
152011
Управління структуруванням власного капіталу акціонерних товариств:[моногр.]
РА Слав’юк, НМ Чиж
К.: УБС НБУ, 284, 2009
112009
Ефективність формування та використання ресурсів комерційних банків України
НМ Чиж, МІ Дзямулич, ОВ Потьомкіна
Економічний форум, 337-343, 2017
92017
Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.)
НС Островська, НВ Грапко
Економічний часопис-ХХІ, 15-18, 2014
92014
Напрями підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства
НМ Чиж
Економічний форум ЛНТУ України, 67-70, 2013
92013
Управління власним капіталом банку: проблеми та перспективи
НМ Чиж, МІ Дзямулич, ОА Урбан
Економічний форум, 310-314, 2016
82016
Особливості управління структурою власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж, МІ Дзямулич
Економічний форум, 235-240, 2014
72014
Проблеми формування оптимальної структури власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж
Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 126-131, 2007
62007
Особливості оптимізації структури власного капіталу за критерієм мінімізації його вартості
НМ Чиж
Зб. наук. праць: Економічні науки.–Сер.“Облік і фінанси”.–Луцьк: ЛДТУ.–2007 …, 2007
42007
Проблеми розвитку проектного фінансування в Україні
НМ Чиж
Вісник Луцького національного технічного університету, 20, 2008
32008
Проблеми розвитку проектного фінансування в Україні [Електронний ресурс.]
НМ Чиж
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_2 …, 0
3
Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні
МІ Дзямулич, НМ Чиж
Економічний форум 1 (1), 135-140, 2020
22020
Cмoлич ДВ Cучacний cтaн бaнкiвcькoгo кpедитувaння в Укpaїнi
НМ Чиж
Екoнoмiчний фopум, 35-38, 2011
22011
Еволюція поглядів на сутність категорії «капітал»
НМ Чиж
Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія: зб. наук. пр …, 2009
22009
Теоретичні аспекти міжнародних розрахунків
НМ Чиж
Зб. наук. праць «Економічні науки».–Серія «Економічна теорія та економічна …, 2008
22008
Економічна сутність власного капіталу акціонерних товариств
НМ Чиж
Економіка: проблеми теорії та практики.–Вип 213, 508-514, 0
2
Дослідження становлення корпоративного управління у вітчизняній практиці господарювання (теоретичний аспект)
ОВ Потьомкіна, НМ Чиж
Економічний форум, 209-213, 2018
12018
Капіталізація банківської системи України: стан та перспективи
НМ Чиж
Економічний форум, 230-235, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20