Казимир Левківський
Казимир Левківський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Verified email at imzo.gov.ua
TitleCited byYear
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
592004
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
372004
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
К.: НМЦВО, 2001
312001
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
192010
Освіта для сталого розвитку
К Левківський
Вища школа, 28-39, 2009
162009
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво “Політехніка, 2005
152005
Доповідь “Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні”/ВП Бабак
ВП Бабак
К.: Парлам. вид-во, 2004
132004
Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
ВЛ Гуло, КМ Левківський, НВ Крошко
К.: Вид. ІІТЗО, 2013
92013
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Я Балюбаш, КМ Левківський, ВЛ Гуло, ЛО Котоловець, НІ Тимошенко
К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2008
82008
Основи психології К
АІ Веракіс
Навчальний посібник для ВНЗ/-Х.–К.-2005.–416с, 2005
82005
Політологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти
КМ Левківський
Львів: Магнолія Плюс, 2004
72004
Забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
К.: Вища школа, 2004
72004
Професійна спрямованість практичної підготовки студентів—вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці
К Левківський
Вища школа, 12-25, 2009
62009
Стратегія і перспективи розвитку вищої освіти в Україні
КМ Левківський
Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні: програма та …, 2002
62002
Вища школа України на порозі радикальних змін. Проблеми освіти: Науковометод. зб.–№ 10
КМ Левківський
К.: ІЗМН, 3-11, 1997
61997
Парадигма інтелектуалізації інноваційної освіти
КМ Левківський
Мат-ли Міжнар. наук.–практич. конф.“Вища освіта в Україні: реалії, тенденції …, 1996
61996
Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
К Левківський
Режим доступу: www. mon. gov. ua/main. php, 2002
52002
Політологія
ІС Дзюбко, КМ Левківський, В Андрущенко
К.: Вища школа, 1993
51993
Політологія: Підручник
КМ Левківський, ВМ Піча, ММ Хома
Львів: Новий Світ, 394-419, 2007
42007
Навчальна книга. Рекомендації до написання: посіб. для наук.-пед. працівників
КМ Левківський
Д.: НГУ, 2002
42002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20