Казимир Левківський
Казимир Левківський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
772004
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
392004
Словник-довідник науковця-початківця. 2-е вид., випр. і доп
ЮМ Краснобокий, КМ Лемківський
К.: НМЦВО, 41, 2001
362001
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
332010
Доповідь “Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні”/ВП Бабак
ВП Бабак
К.: Парлам. вид-во, 2004
192004
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
182005
Освіта для сталого розвитку
К Левківський
Вища школа, 28-39, 2009
162009
Основи психології: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів
АІ Веракіс, ЮІ Завалевський, КМ Левківський
Х, 2005
102005
Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
ВЛ Гуло, К Левківський
Інститут інноваційних технологій і змісту освіту МОН України.–м. Київ.–2013 …, 2013
92013
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Я Балюбаш, КМ Левківський, ВЛ Гуло, ЛО Котоловець, НІ Тимошенко
К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2008
92008
Політологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти
КМ Левківський
Львів: Магнолія Плюс, 2004
92004
Професійна спрямованість практичної підготовки студентів–вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці
К Левківський
Вища школа, 12-25, 2009
82009
Забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
К.: Вища школа, 2004
72004
Навчальна книга. Рекомендації до написання
КМ Левківський, ВО Салов
Д.: НГУ, 2002
72002
Вища школа України на порозі радикальних змін. Проблеми освіти: Науковометод. зб.–№ 10
КМ Левківський
К.: ІЗМН, 3-11, 1997
71997
Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
К Левківський
Режим доступу: www. mon. gov. ua/main. php, 2002
62002
Парадигма інтелектуалізації інноваційної освіти
КМ Левківський
Мат-ли Міжнар. наук.–практич. конф.“Вища освіта в Україні: реалії, тенденції …, 1996
61996
Політологія
ІС Дзюбко, КМ Левківський, В Андрущенко
К.: Вища школа, 1993
61993
Стратегія і перспективи розвитку вищої освіти в Україні
КМ Левківський
Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні: програма та …, 0
6
Інформаційно-наукове забезпечення навчального процесу на сучасному етапі
КМ Левківський
Міжнародна науково-практична конференція “Традиції та новації в …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20