Підписатись
Казимир Левківський
Казимир Левківський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
772004
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
Київ: НМЦВО, 2001
462001
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
412004
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
392010
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
192005
Освіта для сталого розвитку
К Левківський, С Степаненко, Н Тимошенко
Вища школа, 28-39, 2009
162009
Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: доповідь на парламентських слуханнях
КМ Левківський
К.: Парлам. вид-во, 2004
152004
Основи психології
АІ Веракіс
Навчальний посібник для ВНЗ/-Х.–К.-2005.–416с, 2005
122005
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Я Балюбаш, КМ Левківський, ВЛ Гуло, ЛО Котоловець, НІ Тимошенко
К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2008
102008
Політологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти
КМ Левківський
Львів: Магнолія Плюс, 2004
92004
Професійна спрямованість практичної підготовки студентів—вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці
К Левківський
Вища школа, 12-25, 2009
82009
Забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
К.: Вища школа, 2004
82004
Політологія
ІС Дзюбко, КМ Левківський, ВП Андрущенко
К.: Вища школа, 1993
81993
Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
ВЛ Гуло
Інститут інноваційних технологій і змісту освіту МОН України.–м. Київ.–2013 …, 2013
72013
Навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність)»(для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)
КМ Левківський, ВФ Іванов
Київ: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Iнститут …, 2011
72011
Доповідь “Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні”/ВП Бабак
ВП Бабак
К.: Парлам. вид-во, 2004
62004
Навчальна книга. Рекомендації до написання
КМ Левківський, ВО Салов
Д.: НГУ, 2002
62002
Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів
ВМ Піча, КМ Левківський, НМ Хома
К.:«Каравела», Львів:«Новий світ-2000, 2002
62002
Стратегія і перспективи розвитку вищої освіти в Україні
КМ Левківський
Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні: програма та …, 2002
62002
Основні напрями виховної роботи у вищих навчальних закладах
К Левківський
Режим доступу: www. mon. gov. ua/main. php, 2002
62002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20