Підписатись
Казимир Левківський
Казимир Левківський
Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"
Підтверджена електронна адреса в imzo.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбош, КМ Левківський
Освіта, 2004
692004
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
К.: НМЦВО, 2001
542001
Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
К Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 86-106, 2004
462004
Якісна освіта–запорука самореалізації особистості
К Левківський
Вища школа, 5-14, 2010
442010
Культура управління: навч. посібник
ПЕ Герчанівська
Герчанівська ПЕ–К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка, 2005
302005
Освіта для сталого розвитку
К Левківський, С Степаненко, Н Тимошенко
Вища школа, 28-39, 2009
202009
Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні: доповідь на парламентських слуханнях
КМ Левківський
К.: Парлам. вид-во, 2004
152004
Політологія: Підручник
ІС Дзюбко, КМ Левківський, ВП Андрущенко
К.: Вища школа, 2001
122001
Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти
КМ Левківський, ВМ Піча, НМ Хома
Львів: Магнолія Плюс, 2004
112004
Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)
ВЛ Гуло, КМ Левківський, Л Котоловець
Інститут інноваційних технологій і змісту освіту МОН України.–м. Київ.–2013 …, 2013
102013
Навчальна програма «Медіаосвіта (медіаграмотність)»(для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)
КМ Левківський, ВФ Іванов, В Даниленко, В Мележик, О Волошенюк, ...
Київ: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Iнститут …, 2011
102011
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти
Я Балюбаш, КМ Левківський, ВЛ Гуло, ЛО Котоловець, НІ Тимошенко
К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2008
102008
Забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу
КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
К.: Вища школа, 2004
102004
Професійна спрямованість практичної підготовки студентів—вагома складова майбутнього попиту на них на ринку праці
К Левківський, ДБ Панасевич
Вища школа, 12-25, 2009
92009
Політологія
ІС Дзюбко, КМ Левківський, ВП Андрущенко
К.: Вища школа, 1993
91993
Політологія: Підручник
КМ Левківський, ВМ Піча, ММ Хома
Львів: Новий Світ, 394-419, 2007
82007
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: матеріали до першої лекції
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Київ: Вид-во НМЦ ВО МОНУ, 2004
82004
Основи психології: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів
АІ Веракіс, ЮІ Завалевський, КМ Левківський
Х, 2005
72005
Основи психології
АІ Веракіс, ЮІ Завалевський, КМ Левківський
Навч. посібник для суд ВНЗ, 2005
72005
Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів
ВМ Піча, КМ Левківський, НМ Хома
Хоми НМ Київ: Каравела, 2002
72002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20