Nataliya Pigul, N. Pihul, Наталія Пігуль, Наталія Георгіївна Пігуль, Наталья Пигуль
Nataliya Pigul, N. Pihul, Наталія Пігуль, Наталія Георгіївна Пігуль, Наталья Пигуль
Sumy State University, Finance, banking and insurance department
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Управління прибутком підприємства
НГ Пігуль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
632010
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, АА Епифанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
412007
Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні
НГ Пігуль, ОВ Люта, АО Бойко, ОВ Лютая, АА Бойко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2015
232015
Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ
НГ Пігуль, ОВ Люта
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 94-102, 2010
202010
Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання
НА Дехтяр, ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль
Університетська книга, 2011
192011
Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ
НГ Пігуль, ОВ Люта
Глобальні та національні проблеми економіки, 684-688, 2016
182016
Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль
Корпункт, 2012
122012
Фінансовий аналіз
ІО Школьник, ИА Школьник, ІМ Боярко, ОВ Дейнека, ОВ Дейнека, ...
Центр учбової літератури, 2016
102016
Теоретичні аспекти формування соціальної сфери в сучасних економічних умовах
НГ Пігуль
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
92013
Європейський досвід формування доходів місцевих бюджетів
НГ Пігуль, ОВ Люта, ОВ Лютая, ІМ Боярко
Хмельницький нацiональний унiверситет, 2012
92012
Upravlinnia prybutkom pidpryiemstva
NH Pihul
Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, 125-132, 2010
92010
Стійкість місцевого бюджету як елемент фінансового механізму управління соціально-економічним розвитком міста
ІМ Боярко, ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012
82012
Фінансування закладів вищої освіти в Україні
ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль
Тернопільський національний економічний університет, 2009
82009
Розвиток соціальної сфери України в умовах євроінтеграційних процесів
НГ Пігуль, ОВ Люта
Фінансовий простір, 344-349, 2015
72015
Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку
НГ Пігуль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2002
72002
Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств
НА Дехтяр, НГ Пігуль, ОВ Люта
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
62014
Типологія моделей фінансування розвитку соціальної сфери
НГ Пігуль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
62014
Соціальна інфраструктура: функціональне призначення та особливості розвитку
НГ Пігуль
Економічний аналіз, 117-122, 2014
52014
Мезонінний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку підприємства
ОВ Люта, ОВ Лютая, НГ Пігуль, НА Дехтяр
Дніпропетровськ: НГУ, 2013
52013
Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету
ОВ Люта, ІМ Боярко, НГ Пігуль
Актуальні проблеми економіки, 194-201, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20