Mirosław Grewiński
Mirosław Grewiński
profesor polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa opiekuńczego
M Grewiński
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2009
123*2009
Europejska polityka regionalna
K Głąbicka
Elipsa, 2003
1222003
Obywatelska polityka społeczna
M Grewiński
Polskie Towarystwo Polityki Społecznej, 2007
632007
Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
K Głąbicka, M Grewiński
Elipsa, 2005
572005
Europejski fundusz społeczny jako instrument integracji socialnej Unii Europejskiej
M Grewiński
Dom Wydwn. Elipsa, 2001
412001
Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej
M Grewiński, M Rymsza
Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa, 2011
30*2011
Środowiskowe usługi społeczne–nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
M Grewiński, B Skrzypczak
Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 2011
28*2011
Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja-o odpowiedzialnej polityce społecznej
M Grewiński, J Tyrowicz
PP-H." Drukarnia" Sp. z oo Sierpc, 2007
282007
Wielosektorowa polityka społeczna–w kierunku welfare pluralism
M Grewiński
Polityka społeczna 5 (6), 2006, 2006
212006
Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu
M Bonikowska, M Grewiński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa, 71-74, 2011
20*2011
Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych
M Grewiński, A Karwacki
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2010
202010
Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
M Grewiński, J Lizut
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2013
152013
System pomocy społecznej w Polsce-wyzwania i kierunki
M Grewiński, A Zasada-Chorab
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2013
132013
Strategie w polityce społecznej
M Grewiński, A Karwacki
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2009
132009
Wnioski dla Polski
M Grewiński, EFS w Saksonii
Instytut Spraw Publicznych, Warsaw, 2003
132003
Europejski fundusz socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej
M Grewiński, K Malinowski
Dom Wydawniczy Elipsa, 1999
131999
Przeobrażenia sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce
M Grewiński, B Więckowska
WSP TWP, Warszawa, 2011
122011
Polityka społeczna jako inwestycja
N Morel, B Palier, J Palme
Warszawa: WSP Korczaka, 2015
112015
Dynamika i sens pluralizmu–o przeobrażeniach państwa opiekuńczego.„
M Grewiński
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 10, 63-81, 2007
102007
Integracja socjalna Wspólnot Europejskich cz. 1 i cz. 2
M Grewiński
9*
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20