Follow
Шульга Михайло Васильович
Title
Cited by
Cited by
Year
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 187, 1998
2631998
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво Право, 2005
1112005
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
961998
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
К.: Ін Юре, 460, 2008
862008
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
562013
Развитие морфологической системы имени в русском языке
МВ Шульга
Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2003
552003
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 6-7, 2004
542004
Основи екології та екологічного права
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем'яненко
Бойчук ЮД, Шульга МВ, Цалін ДС, Дем’яненко ВІ: С.: ВТД,Університетська книга, 2004
422004
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
301998
Державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів
ПФ Кулинич, ВІ Семчик, МВ Шульга
Земельне право України. Академічний курс: підруч.–К.: Вид. Дім Ін Юре 600, 2008
262008
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
222004
Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навч. посіб
АП Гетьман, МВ Шульга, ГВ Анісімов, АК Соколова
Харків: ТОВ Одіссей 480, 5, 2008
182008
Політико-правові моделі забезпечення прав національних меншин
М Шульга
Політичний портрет України: Бюл, 46, 1995
181995
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
152012
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: навч.-практ. посіб.; за заг. ред
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
МВ Шульги. Харків: Одіссей, 2004
152004
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
152004
Земельний кодекс України:[науково-практичний коментар].
МВ Шульга
Х.: Одіссей, 2008
142008
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
Академічний курс: Підручник Видавництво: К.: Ін Юре, 2008
142008
До питання про природноресурсове право
МВ Шульга, ЛВ Лейба
Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення…, 2015
132015
Питання приватизації земельних ділянок громадянами
МВ Шульга
Земельне право України: проблеми теорії та практики, 47-56, 2007
132007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20