Підписатись
Шульга Михайло Васильович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 187, 1998
2441998
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
К.: Ін Юре, 460, 2008
792008
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
742005
Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах
МВ Шульга
Я. Мудрого. ñ Х, 1998
571998
Развитие морфологической системы имени в русском языке
МВ Шульга
Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2003
552003
Екологічне право України
ВВ Костицький, ГІ Балюк, НБ Новицька, ЮС Шемшученко, АП Гетьман, ...
Kolo, 2013
492013
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, АП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 6-7, 2004
462004
Державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів
ПФ Кулинич, ВІ Семчик, МВ Шульга
Земельне право України. Академічний курс: підруч.–К.: Вид. Дім «Ін Юре 600, 2008
272008
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
271998
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
261998
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга, 2005
192005
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
192004
Політико-правові моделі забезпечення прав національних меншин
М Шульга
Політичний портрет України: Бюл, 46, 1995
171995
Основи екології та екологічного права
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем'яненко
Бойчук ЮД, Шульга МВ, Цалін ДС, Дем’яненко ВІ: С.: ВТД,«Університетська книга, 2004
152004
Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навч. посіб
АП Гетьман, МВ Шульга, ГВ Анісімов, АК Соколова
Харків: ТОВ «Одіссей, 2008
142008
Земельний кодекс України:[науково-практичний коментар].
МВ Шульга
Х.: Одіссей, 2008
142008
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл/ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ …, 2008
142008
Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений
МВ Шулъга
Вопросы языкознания, 118-122, 1983
141983
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення:[навч.-практ. посіб.]
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
МВ Шульги. Харків: Одіссей, 2004
132004
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
132004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20