Шульга Михайло Васильович
НазваПосиланняРік
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 224, 1998
1621998
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
472005
Актуальнi проблеми правового регулювання земельних вiдносин в сучасних умовах
МВ Шульга
401998
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
Суми: ВТД «Університетська книга, 2004
272004
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, НП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 2004.—368 с, 2004
212004
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
181998
Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 06
МВ Шульга
Х.: Б. и, 1998
181998
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення:[навч.-практ. посіб.]
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
Х.: Одіссей, 2004
102004
Соціальний ареал життя особистості
М Шульга
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 20-23, 2002
102002
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл/ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ …, 2008
82008
Питання приватизації земельних ділянок громадянами
МВ Шульга
Земельне право України: проблеми теорії та практики, 47-56, 2007
82007
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
МВ Шульга
видавництво" Право", 2004
82004
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
72012
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
72004
Політико-правові моделі забезпечення прав національних меншин
М Шульга
Політичний портрет України: Бюл, 46, 1995
71995
Правовое обеспечение экономических методов в управлении землями населенных пунктов
МВ Шульга
71991
К истории творительных типа старостом в русских говорах
МВ Шульга
Филологические науки, 74-77, 1983
71983
Правові засади державної земельної політики України
МВ Шульга
Право України, 22-27, 2012
62012
Юридичні засади державної реєстрації земельних ділянок та земельних прав
М Шульга
Мала енциклопедія нотаріуса, 63, 2012
62012
Соціальний ареал життя особистості як предмет соціологічного дослідження
М Шульга
Соціальний ареал життя особистості.–К.: Ін-т соціології НАН України, 18-53, 2005
62005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20