Шульга Михайло Васильович
НазваПосиланняРік
Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях
МВ Шульга
Х.: Консум 224, 1998
1661998
Актуальнi проблеми правового регулювання земельних вiдносин в сучасних умовах
МВ Шульга
531998
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
К.: Ін Юре 593, 253-255, 2008
452008
Екологічне право України
АП Гетьман, МВ Шульга, ВК Попов, ГВ Анісімова, ВІ Гордєєв, ...
Видавництво «Право», 2005
412005
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга, 2005
30*2005
Земельне право України: підручник
МВ Шульга, ГВ Анісімова, НО Багай, НП Гетьман
К.: Юрінком Інтер, 2004.—368 с, 2004
242004
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
191998
Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення:[навч.-практ. посіб.]
МВ Шульга, ВП Жушман, ПФ Кулинич, ВЮ Уркевич
Х.: Одіссей, 2004
102004
Земельне право України
ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ Шульга
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл/ВІ Семчик, ПФ Кулинич, МВ …, 2008
92008
Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи
М Шульга
видавництво" Право", 2004
92004
Питання приватизації земельних ділянок громадянами
МВ Шульга
Земельне право України: проблеми теорії та практики, 47-56, 2007
82007
Соціальний ареал життя особистості
М Шульга
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 20-23, 2002
82002
Дискурсивні практики як умова ефективної соціальної комунікації
М Шульга
Комунікації. Збірка з питань комунікацій у суспільстві 2, 19-30, 2012
72012
Деструкція влади (замість післямови)/Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг [за ред. д. е. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги]
М Шульга
К.: Інститут соціології НАН України, 463-483, 2008
72008
Самовільне зайняття земельної ділянки
М Шульга
Юридичний вісник України, 15-24, 2004
72004
Громадянська самоідентифікація населення України
М Шульга
Політичний портрет України. Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи”.–2001 …, 2001
72001
Політико-правові моделі забезпечення прав національних меншин
М Шульга
Політичний портрет України: Бюл, 46, 1995
71995
Правовое обеспечение экономических методов управления землями
МВ Шульга
Новое политико-правовое мышление и реализация правовой реформы.–X.: УМК ВО …, 1991
71991
Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений
МВ Шулъга
Вопросы языкознания, 117-121, 1983
71983
К истории творительных типа старостом в русских говорах
МВ Шульга
Филологические науки, 74-77, 1983
71983
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20