Підписатись
Ярослав Бурак
Ярослав Бурак
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
Підтверджена електронна адреса в iapmm.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Термоупругость электропроводных тел.
ЯС Подстригач
134*1977
Оптимизация нагрева оболочек и пластин
ЭИ Григолюк, ЯС Подстригач, ЯИ Бурак
Наук. думка, 1979
95*1979
Фізико-механічні процеси в електропровідних тілах
ЯЙ Бурак, БП Галапац, БМ Гнідець
К.: Наук. думка, 1978
89*1978
Магнитотермоупругость электропроводных тел
ЯС Подстригач, ЯИ Бурак, ВФ Кондрат
Наук. думка, 1982
77*1982
CONTROLLING THE LONGITUDINAL PLASTIC SHRINKAGE OF METAL DURING WELDING.
YI Burak, B LP, K AA
491977
Selection of the optimum fields for preheating plates before welding
Y Burak, K AA
481979
Приповерхневі механоелектромагнетні явища у термопружних поляризовних тілах за локального зміщення маси
ЯЙ Бурак, ВФ Кондрат, ОР Грицина
ЯЙ Бурак, ВФ Кондрат, ОР Грицина, 5-17, 2007
36*2007
An introduction of the local displacements of mass and electric charge phenomena into the model of the mechanics of polarized electromagnetic solids
Y Burak, V Kondrat, O Hrytsyna
Journal of Mechanics of Materials and Structures 3 (6), 1037-1046, 2008
332008
Континуально-термодинамічні моделі механіки твердих розчинів
ЯЙ Бурак, ЄЯ Чапля, ОЮ Чернуха
Київ: Наук. думка, 2006
282006
Constitutive equations of locally gradient thermomechanics
Y Burak
Dopovidi Akad. Nauk URSR= Proc. Acad. Sci. Ukrain. SSR 12, 19-23, 1987
25*1987
Визначальні співвідношення локально-градієнтної термомеханіки
ЯЙ Бурак
Доп. АН УССР. Сер. А, 19-23, 1987
251987
Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл/Під заг. ред. ЯЙ Бурака, РМ Кушніра. Т. 3: Термопружність термочутливих тіл
РМ Кушнір, ВС Попович
Львів: Сполом, 2009
192009
Термопружність неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів
ЯЙ Бурак, ОР Гачкевич, РС Мусій
Мат. методи та фіз.-мех. поля.–2006.–49, 75-84, 2006
19*2006
Математическое моделирование локально-градиентных процессов в инерционных термомеханических системах
ЯИ Бурак, ТС Нагирный
ЯЙ Бурак, ТС Нагирный, 3-23, 1992
191992
Основи локально градієнтної теорії діелектриків
Я Бурак, В Кондрат, О Грицина
Ужгород: Поліграфцентр «Ліра, 2011
182011
Local gradient thermomechanics
Y Burak, T Nahirnyj, K Tchervinka
Encyclopedia of Thermal Stresses 6, 2794-2801, 2014
172014
Mathematical modeling of local gradient processes in inertial thermomechanical systems
YI Burak, TS Nagirnyi
International applied mechanics 28 (12), 775-793, 1992
161992
Фізико-математичне моделювання складних систем
ЯЙ Бурак, Є Чапля, Т Нагірний, В Чекурін, В Кондрат, О Чернуха, ...
Львів: Сполом, 2004
152004
Аналітична механіка локально навантажених оболонок
ЯЙ Бурак, ЮК Рудавський, МА Сухорольський
ЯЙ Бурак, ЮК Рудавський, МА Сухорольський.− Львів: Інтелект-Захід, 2007
142007
Physicomathematical Modeling of Complex Systems
Y Burak, E Chaplya, T Nahirnyj, V Chekurin, V Kondrat, O Chernukha, ...
Spolom, Lviv, 2004
132004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20