Кузьменко Галина Іванівна (Кузьменко Галина Ивановна, Kuzmenko Halyna)
Кузьменко Галина Іванівна (Кузьменко Галина Ивановна, Kuzmenko Halyna)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Banking security of Ukraine: Current state and ways to improve
T Ponomarenko, O Prokopenko, H Kuzmenko, T Kaminska, M Luchyk
Banks & bank systems, 77-88, 2018
92018
Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах
НС Шалімова, ГІ Кузьменко
Стратегія розвитку України, 145-151, 2017
62017
Формування облікової політики підприємства в цілях оподаткування
ГІ Кузьменко
Економічний простір, 210-216, 2011
62011
The role of universities in forming the innovation ecosystem
О Levchenko, H Kuzmenko, I Tsarenko
National Institute of Economic Reserch, 2018
52018
Сутність податкового потенціалу як економічної категорії
ГІ Кузьменко, ОМ Струтинська
КНТУ, 2013
52013
Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства
ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
52011
Облікова політика підприємства як один з інструментів оптимізації оподаткування
ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
52010
Rehuliuvannia oboviazkovoho audytu v krainakh YeS ta Ukraini [Regulation of statutory audit in EU countries and Ukraine]
NS Shalimova, HI Kuzmenko
Stratehiia rozvytku Ukrainy-Strategy of development of Ukraine 1, 51-56, 2016
42016
Моделі організації податкового обліку
ОА Магопець, ГІ Кузьменко
КНТУ, 2014
42014
The experimental model of procurement in public administration
H Kuzmenko, O Tsvirko, I Sedikova, O Khymych, O Tarasenko, ...
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
32019
Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання: теорія і практика
ГМ Давидов, ГІ Кузьменко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013
32013
Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання
ГІ Кузьменко, ГИ Кузьменко
Одеський національний економічний університет, 2012
32012
Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності
ГМ Давидов, ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
Qualitative Characteristics and Principles of Financial Reports in the Context of Disclosure of Information about the Enterprise as a Subject of tax Relations
N Shalimova, H Kuzmenko
International Scientific Journal "Economics & Education" 1 (Issue 2), 30-35, 2016
22016
Benchmarking Public Procurement as an International Rating System for Evaluation the Effectiveness of Public Procurement System of the Countries
N Shalimova, H Kuzmenko
12020
The economic benefits of lifelong learning in terms of innovative model of economy: comparative analysis
A Levchenko, H Kuzmenko, O Horpynchenko
TUKE, 2018
12018
Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності
ГІ Кузьменко, АМ Лисенко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 301-313, 2015
12015
Інформаційне забезпечення процесу планування податкових платежів на мікрорівні
ГІ Кузьменко
КНТУ, 2008
12008
The key determinants of the innovative oriented economies forming in the context of the world's countries prosperity ensuring
O Tkachuk, A Levchenko, H Kuzmenko
2020
International Rating “Benchmarking Public Procurement” and Its Using in the Context of Increasing the Effectiveness of the Functioning of Innovative-Integrated Structures in a …
N Shalimova, H Kuzmenko
ЦНТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20