Кузьменко Галина Іванівна (Кузьменко Галина Ивановна, Kuzmenko Halyna)
Кузьменко Галина Іванівна (Кузьменко Галина Ивановна, Kuzmenko Halyna)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Banking security of Ukraine: Current state and ways to improve
T Ponomarenko, O Prokopenko, H Kuzmenko, T Kaminska, M Luchyk
Banks & bank systems, 77-88, 2018
92018
Розвиток підприємництва в Україні та вплив системи оподаткування на позицію України в міжнародних рейтингах
НС Шалімова, ГІ Кузьменко
Стратегія розвитку України, 145-151, 2017
82017
The experimental model of procurement in public administration
H Kuzmenko, O Tsvirko, I Sedikova, O Khymych, O Tarasenko, ...
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8 …, 2019
72019
The role of universities in forming the innovation ecosystem
О Levchenko, H Kuzmenko, I Tsarenko
National Institute of Economic Reserch, 2018
62018
Сутність податкового потенціалу як економічної категорії
ГІ Кузьменко, ОМ Струтинська
КНТУ, 2013
62013
Rehuliuvannia oboviazkovoho audytu v krainakh YeS ta Ukraini [Regulation of statutory audit in EU countries and Ukraine]
NS Shalimova, HI Kuzmenko
Stratehiia rozvytku Ukrainy-Strategy of development of Ukraine 1, 51-56, 2016
52016
Організація податкової політики підприємства відповідно до вимог чинного законодавства
ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
52011
Формування облікової політики підприємства в цілях оподаткування
ГІ Кузьменко
Економічний простір, 210-216, 2011
52011
Облікова політика підприємства як один з інструментів оптимізації оподаткування
ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
52010
Моделі організації податкового обліку
ОА Магопець, ГІ Кузьменко
КНТУ, 2014
42014
Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання: теорія і практика
ГМ Давидов, ГІ Кузьменко
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013
32013
Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкту господарювання
ГІ Кузьменко
Одеса: МОН, молоді та спорту Укр. Одеський нац. економічний ун-т, 2012
32012
Забезпечення інформаційної прозорості виконання обов’язків підприємств як платників податків в системі фінансової звітності
ГМ Давидов, ГІ Кузьменко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
32012
The economic benefits of lifelong learning in terms of innovative model of economy: comparative analysis
A Levchenko, H Kuzmenko, O Horpynchenko
TUKE, 2018
22018
Qualitative Characteristics and Principles of Financial Reports in the Context of Disclosure of Information about the Enterprise as a Subject of tax Relations
N Shalimova, H Kuzmenko
International Scientific Journal "Economics & Education" 1 (Issue 2), 30-35, 2016
22016
Молодіжне безробіття в Україні та Польщі: оцінка масштабів та шляхи зменшення
Г Лопушняк, ГІ Кузьменко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2020
12020
Benchmarking Public Procurement as an International Rating System for Evaluation the Effectiveness of Public Procurement System of the Countries
N Shalimova, H Kuzmenko
12020
Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування
ГІ Кузьменко, ВВ Шалімов
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
12016
Регулювання обов`язкового аудиту в країнах ЄС та Україні
НС Шалімова, КГ Іванівна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн., 51-56, 2016
12016
Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності
ГІ Кузьменко, АМ Лисенко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 301-313, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20