Олександр Олександрович Редько, О.О. Редько, O Redko, Александр Редько, А.А. Редько, A Redko
Олександр Олександрович Редько, О.О. Редько, O Redko, Александр Редько, А.А. Редько, A Redko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Method of indirect measurement of oxygen concentration in the air
AO Zaporozhets, OO Redko, VP Babak, VS Eremenko, VM Mokiychuk
Науковий вісник Національного гірничого університету, 105-114, 2018
272018
Improving the efficiency of fuel combustion with regard to the uncertainty of measuring oxygen concentration
V Babak, V Mokiychuk, A Zaporozhets, O Redko
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (8 (84)), 54-59, 2016
242016
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДЛИШКУ ПОВІТРЯ В КОТЛОАГРЕГАТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОАНАЛІЗАТОРІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТИПУ
ААР Виталий Павлович Бабак, Артур Александрович Запорожец
Промышленная теплотехника 37 (1), 82-96, 2015
15*2015
Влияние метеорологических параметров на оптимизацию процесса горения
АА Запорожец, ВП Бабак, АА Редько
Научные известия на НТСМ, 2015
62015
Виявлення дефектів стільникових панелей із застосуванням статистичних характеристик інформаційних сигналів
ОО Редько
Сучасні методи і засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики, 84-87, 2009
52009
Разработка многоуровневой системы диагностики теплотехнического оборудования
АД Свердлова, АА Запорожец, АА Редько
Архивариус, 89-94, 2016
42016
Экспериментальные исследования изменения объемной концентрации кислорода в воздухе и его влияние на процесс горения
ВП Бабак, АА Запорожец, АА Редько
Международна Академия по безразрушителен контрол, 2016
42016
Системи неруйнівного контролю композиційних матеріалів із стільниковим заповнювачем на основі методу низькошвидкісного удару
ОО Редько
Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів …, 2012
42012
Metrological assessment of the indirect method of measuring the concentration of oxygen in the air
A Zaporozhets, V Eremenko, O Redko
2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and …, 2019
32019
Застусування стійких оцінок Хубера у прогнозуванні степені пошкодження стільникових панелей
ВМ Мокійчук, Р ОО
Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2012): міжнар …, 2012
3*2012
Методика визначення ступеня ударного пошкодження стільникових панелей
ВС Єременко, ВМ Мокійчук, ОО Редько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (11 (60)), 41-44, 2012
32012
Метод коригування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювань
ВС Єременко, ВМ Мокійчук, ОО Редько
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017
22017
Метод установлення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювань випробувальної лабораторії
ВС Єременко, ВМ Мокійчук, ОО Редько
12017
Методика оцінювання зміни геометричних параметрів авіаційних деталей складної форми
МО Катаєва, ОО Редько
Бондаренко МО, 2016
12016
Дослідження альтернативного методу вимірювання концентрації кисню в повітрі
ОО Редько, ВМ Мокійчук, АО Запорожець
Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси: матеріали IX …, 2016
12016
Прогнозирование содержания кислорода в воздухе на основе влияющих метеорологических величин
АА Запорожец, АА Редько
58-ая научная конференция МФТИ, 79, 2015
12015
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПОЛІНОМІАЛЬНОЇ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
ОО Редько, АО Запорожець
Національний авіаційний університет, 2015
12015
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ ОБРОБКИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ ГРАДУЮВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОО Редько, ВС Єременко
ЖДТУ, 2015
12015
Застосування цифрового мікроскопу на основі ПЗС-матриці в якості засобу вимірювальної техніки при контролі геометричних параметрів
ОО Редько
Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів …, 2014
12014
Особливості визначення метрологічних характеристик стандартних зразків у стандарті ДСТУ ГОСТ 8.532–2003
ОО Редько, ЖО Павленко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ХВИЛЬОВИХ ПОЛІВ У ПРУЖНОМУ СТРИЖНІ …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20