Подписаться
Борис Воронцов / Borys Vorontsov / Boris Vorontsov
Борис Воронцов / Borys Vorontsov / Boris Vorontsov
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Компьютерное моделирование объектов машиностроения»
БС Воронцов, ИА Бочарова
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005
93*2005
Methods of Designing Gear’s Machining Tools with the Hyperboloid Cutting Part
B Vorontsov, M Bosansky, I Kyrychenko, N Kuzmenko, V Stupnytskyy, ...
Strojnícky časopis-Journal of Mechanical Engineering 70 (1), 135-142, 2020
92020
Креслення на комп'ютері: КОМПАС-ГРАФІК. Посібник
БС Воронцов, ІА Бочарова
К.: Шк.світ, 2009
82009
Разработка концепции, структуры и принципов создания и функционирования новой технической системы синтеза зубчатых передач
АВ Кривошея, МГ Сторчак, ЮМ Данильченко, НЭ Тернюк, ...
Вісник Національного Технічного університету "ХПІ. Серия "Проблеми …, 2015
72015
Duplex Scheme of the Technological Impact of the Provision of Operational Properties of a Hardened Large Module Gears
M Hasanov, A Klochko, V Horoshaylo, B Vorontsov, A Ryazantsev
International Journal of Integrated Engineering 14 (6), 55-62, 2022
62022
Математическое обеспечение интерактивного синтеза передач зацеплением
БС Воронцов
Вісник Національного Технічного університету «ХПІ» // Збірник наукових праць …, 2010
62010
Численное моделирование профиля зуба звездочки цепной передачи
СВ Андриенко, БС Воронцов, АВ Устиненко
Механіка та машинобудування // Науково-технічний журнал, с. 11-17, 2014
52014
Моделирование гиперболоидных инструментов с использованием CAD – систем
БС Воронцов, ВА Витренко, ИА Бочарова, ИА Кириченко
Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем// Збірник …, 2005
52005
Вопросы совершенствования технологии формообразования зубьев на гиперболоидных заготовках
ВА Витренко, БС Воронцов, СГ Кириченко, ИА Бочарова
Вісник Національного Технічного університету "ХПІ. Збірник наукових праць …, 2013
4*2013
Гиперболоидные инструменты для изготовления цилиндрических колес с произвольным профилем зуба
БС Воронцов
Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: збірник наукових …, 2006
42006
Интерактивное управление синтезом зубчатых передач
БС Воронцов
Вестник национального технического университета «ХПИ». // Сборник научных …, 2005
42005
Перспективи використання гібридного аддитивно-субтрактивного виробництва
ВО Цибуленко, ВА Пасічник, БС Воронцов
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2022
32022
Использование унифицированных параметров при автоматизации проектирования зубчатых передач
БС Воронцов
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Оптимізація …, 2012
32012
Поверхностное моделирование гиперболоидных инструментов в системе PowerSHAPE
ВА Витренко, БС Воронцов, СГ Кириченко
Вісник Національного Технічного університету "ХПІ. Збірник наукових праць …, 2011
32011
Огляд сучасного використання генетичних та еволюційних алгоритмів. Стратегії, можливості (оглядова стаття)
О Бондаренко, О Устиненко, Р Протасов, І Клочков, Б Воронцов, ...
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та …, 2022
22022
Аналіз технологічних можливостей дільниці для механічної обробки деталей і підвищення її ефективності
РЮ Найчук
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
22021
Приклад багатокритеріальної оптимізації двоступінчастого редуктора за допомогою модифікованого еволюційного алгоритму
O Bondarenko, O Ustynenko, I Klochkov, V Serykov, B Vorontsov, ...
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та …, 2020
22020
Комп'ютерно-інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс
БС Воронцов, ВА Пасічник
Прогресивні технології в машинобудуванні: VII міжнар.наук.-техн. конф.: тези …, 2018
22018
Комп’ютерно-інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс
БС Воронцов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018
22018
Наукові основи технології реінжинірингу зубчастих зачеплень
БС Воронцов, ВА Пасічник
Прогресивні технології в машинобудуванні: VI міжнар.наук.-техн. конф.: тези …, 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20