Підписатись
Заяць Євген Іванович
Заяць Євген Іванович
Інші іменаЗаяц Евгений Иванович, Zaiats Yevhen
Український державний університет науки і технологій
Підтверджена електронна адреса в ust.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Risk level assessment while organizational-managerial decision making in the condition of dynamic external environment
YI Zaiats, TS Kravchunovska, VV Kovalov, OV Kirnos
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 123-129, 2018
132018
Особливості висотних будівель та фактори, що впливають на вибір конструктивних та організаційно-технологічних рішень
ЄІ Заяц, СВ Єпіфанцева
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 29-35, 2015
8*2015
Основные тенденции в проектировании и строительстве высотных многофункциональных комплексов
ЕИ Заяц
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 9-15, 2014
72014
Формування проектних та організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів
ВІ Большаков, ЄІ Заяць
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 71-78, 2016
52016
Розвиток методів оцінки, обґрунтування та вибору раціональних організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів
ЄІ Заяць
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 37-44, 2015
52015
Формування системи факторів, що визначають доцільність та ефективність висотного будівництва
ТС Кравчуновська, ЄІ Заяць, СВ Єпіфанцева
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 4-8, 2012
5*2012
Особливості застосування методу будівництва «вверх – вниз» під час зведення висотних будівель
ЄІ Заяць
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 64-69, 2017
42017
Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти : монографія
ЄІ Заяць
42015
Вимоги до інструментарію організаційно-технологічного супроводу проектів біосферосумісного будівництва
ДО Чернишев, ЄІ Заяць, ВВ . Ковальов
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 48-55, 2018
32018
Учет неопределенности при технико-экономическом обосновании проектных решений строительства высотных многофункциональных комплексов
ЕИ Заяц
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 26-32, 2015
32015
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДУ «ВВЕРХ− ВНИЗ»
ТС Кравчуновська, ЄІ Заяць, ЛМ Дадіверіна, ТВ Ткач
Український журнал будівництва та архітектури, 59-67, 2022
22022
Застосування криволінійної підпірної стіни при будівництві багатоповерхових будівель
ЄІ Заяць, ВР Млодецький, ТВ Ткач, АМ Нетеса
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2020
22020
Фактори виникнення відмов у процесі будівництва
ЄІ Заяць, ЛМ Дадіверіна, ОО Мартиш
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 29-35, 2018
22018
Tendencies of formation and development of the construction of high-rise multifunctional complexes and urban planning practice
II Zaiats
Materials of the XI international scientific and practical conference …, 2015
22015
The system approach to the design of high-rise construction of multifunctional complexes
I Zaiats
Nauka i Studia, 12-17, 2015
22015
Estimation of the manufacturability of the design decisions in the construction of high-rise multifunctional complexes
I Zaiats
News of science and education, 52-55, 2015
22015
Обґрунтування вартості будівництва житла з урахуванням чинника інвестиційної привабливості територій
ЄІ Заяць, ІВ Тріфонов, СП Броневицький, СВ Єпіфанцева
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 31-37, 2015
22015
Методические подходы к оценке объектов недвижимости при комплексной реконструкции и вторичной застройке жилых микрорайонов
ТС Кравчуновская, ЕИ Заяц, СВ Епифанцева
Містобудування та територіальне планування, 222-226, 2013
22013
Методика визначення інформаційних потоків, які потребують оптимізації
РБ Сокольська, ЄІ Заяць, ВД Зелікман
Економічний вісник Національного гірничого університету, 103-109, 2004
22004
Экономический эффект от совершенствования информационного обеспечения системы управления эффективностью производства
ЕИ Заяц
Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць., 2002
2*2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20