Баланенко Олена Георгіївна
Баланенко Олена Георгіївна
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, кафедра обліку і економічного аналізу, ст. викладач
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті»
ОГ Баланенко
Миколаїв: НУК, 2014
4*2014
Інформаційні системи пенсійного фонду України
ОГ Баланенко, КВ Павлова
Бізнес-навігатор, 113-116, 2017
22017
Сутність та основні завдання еколого-економічного аналізу діяльності підприємства
ОГ Баланенко, ТМ Стойкова, ІМ Стойкова
Молодий учений, 535-538, 2017
22017
Мотивація як фактор підвищення ефективності відтворювальної діяльності підприємства
ОГ Баланенко, АП Швець, НП Тубальцева
Економіст, 13-16, 2015
12015
Розрахунок ФЗП працівників різних рангів для підвищення продуктивності праці
ОГ Баланенко, ВГ Левенець
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічні проблеми розвитку …, 2014
12014
Анализ эффективности затрат на оплату труда на базе статистических расчетов
ОО Мочалов, ОГ Баланенко, ВГ Левенець
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 20-24, 2014
12014
Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці
ОГ Баланенко, ВГ Левенець
Економічний аналіз, 209-213, 2014
12014
МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ОГ Баланенко, АМ Коваль
BBK 79, 266, 2019
2019
Характеристика факторів росту продуктивності праці в різних типах виробництва
ОГ Баланенко, АО Сеньковець
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Молодь, освіта …, 2017
2017
НЕОБХІДНІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ОІ Ліснічук, ОГ Баланенко
ББК 65.052. 2 А43, 67, 2016
2016
Использование функционально-стоимостного анализа в управлении єффективностью деятельности персонала
ОГ Баланенко
Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств: II …, 2016
2016
Відображення екологічної діяльності в бухгалтерському обліку
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Економіка України в умовах глобальних викликів і загроз: Збірник матеріалів …, 2016
2016
Планування собівартості, як фактору підвищення продуктивності праці
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми розвитку регіону …, 2016
2016
Продуктивність праці як об’єкт управління
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Всеукраїнські наукові читання «Актуальні тренди економічного розвитку …, 2015
2015
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт студентами факультету моря спеціальностей на присвоєння кваліфікації «бакалавр з обліку і аудиту», «спеціаліст з обліку і …
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова, ВВ Івата, ЛО Гришина
Миколаїв: НУК, 2013
2013
Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, 269, 2013
2013
Мотивація як чинник детермінації економічної поведінки
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Матеріали всеукраїнських наукових читань з міжнародною участю «Розвиток …, 2012
2012
Основні показники економічної ефективності комп’ютерної системи бухгалтерського обліку
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова
Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні …, 2012
2012
Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах використання сучасних комп’ютерних технологій
ОГ Баланенко
Матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та …, 2012
2012
Использование функционально-стоимостного анализа в управлении єффективностью деятельности персонала
ОГ Баланенко, ОВ Погорєлова, ПМ Карась
Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки «Облік, контроль і …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20