Ольга Олегівна Бакалінська / Olga Bakalinska
Ольга Олегівна Бакалінська / Olga Bakalinska
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в library.kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентне право: навч. посіб.
ОО Бакалінська
К.: Київ. націон. торгово-економічний ун-т, 2010
272010
Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління
ОО Бакалінська
дис.… кандидата юрид. наук 12 (07), 2003
252003
Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України
ОО Бакалінська
Часопис Київського університету права, 17-21, 2013
122013
Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні: Монографія
ОО Бакалінська
К.: КНТЕУ, 30, 2005
122005
Konkurentsiia i konkurentna polityka: katehorii ta poniattia [Competition and competition policy: categories and concepts]
VD Lahutin, OO Bakalinska, OV Vertelieva
Kyiv: KNTEU, 2009
112009
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ‟ ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ
ОО Бакалінська
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 141-145, 2012
92012
Добросовісність як принцип і презумпція цивільного права
ОО Бакалінська
Правовий захист людини та громадянина в Україні: матеріали Всеукр. наук …, 2011
72011
Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві
О Бакалінська
Право України, 190, 2010
62010
Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства
О Бакалінська
Підприємництво, господарство і право, 76-78, 2003
62003
Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія
ОО Бакалінська
ФГ Бурчака Нац. акад. прав. наук України. Київ: НДІ приват. права і …, 2014
52014
Справедливість–оціночне поняття цивільного права
ОО Бакалінська
Держава і право, 2012
52012
Категорія добросовісність у цивільному праві України
ОО Бакалінська
Часопис Київського університету права, 200-204, 2011
52011
Порівняльна реклама: проблеми законодавчого регулювання в Україні
Н Іваницька, О Бакалінська
Юридичний журнал, 26, 2004
52004
Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики: дис.… докт. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»
ОО Бакалінська
42015
Правові проблеми розвитку саморегулювання в сфері добросовісної конкуренції
ОО Бакалінська
Право і суспільство, 63-69, 2014
42014
Теоретичні засади застосування категорії добросовісності в конкурентному праві України
ОО Бакалінська
Право і суспільство, 81-85, 2013
42013
Добросовісність і розумність в цивілістичній концепції здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав
ОО Бакалінська
Політехніка, 2011
42011
Захист економічної конкуренції: окремі питання правового регулювання [Електронний ресурс]
О Бакалінська
Режим доступу: http://www. justinian. com. ua/article. php, 0
4
Правове забезпечення кібербезпеки в Україні
ОБ Ольга Бакалінська
Підприємництво, господарство і право №9 2019, 100-107, 2019
3*2019
Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання
О Бакалінська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 24–33-24–33, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20