Підписатись
Ольга Олегівна Бакалінська / Olga Bakalinska
Ольга Олегівна Бакалінська / Olga Bakalinska
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентне право: навч. посіб.
ОО Бакалінська
К.: Київ. націон. торгово-економічний ун-т, 2010
392010
Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління
ОО Бакалінська
дис.… кандидата юрид. наук 12 (07), 2003
302003
Правове забезпечення кібербезпеки в Україні
ОБ Ольга Бакалінська
Підприємництво, господарство і право №9 2019, 100-107, 2019
25*2019
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
ВД Лагутін, ОО Бакалінська, ОВ Вертелєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
192009
Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні: монографія
ОО Бакалінська
К.: КНТЕУ, 30, 2005
172005
Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України
ОО Бакалінська
Часопис Київського університету права, 17-21, 2013
152013
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ СУБ‟ ЄКТИВНИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ
ОО Бакалінська
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 141-145, 2012
152012
Категорія добросовісність у цивільному праві України
ОО Бакалінська
Часопис Київського університету права, 200-204, 2011
142011
Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики: дис.… докт. юрид. наук: спец. 12.00. 04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право»
ОО Бакалінська
13*2015
Konkurentsiia i konkurentna polityka: katehorii ta poniattia [Competition and competition policy: categories and concepts]
VD Lahutin, OO Bakalinska, OV Vertelieva
Kyiv: KNTEU, 2009
122009
Порівняльна реклама: проблеми законодавчого регулювання в України
Н Іваницька, О Бакалінська
Юридичний журнал, 26, 2004
122004
Правове регулювання добросовісної конкуренції в Україні: монографія
ОО Бакалінська
ФГ Бурчака Нац. акад. прав. наук України. Київ: НДІ приват. права і …, 2014
112014
Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині
ОО Бакалінська
Часопис Київського університету права, 150-154, 2012
112012
Pravove zabezpechennia kiberbezpeky v Ukraini [Legal support of cybersecurity in Ukraine]
O Bakalinska, O Bakalynskyi
Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 9, 100-108, 2019
102019
Добросовісність як принцип і презумпція цивільного права
ОО Бакалінська
Правовий захист людини та громадянина в Україні: матеріали Всеукр. наук …, 2011
92011
Добросовісність і розумність в цивілістичній концепції здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав
ОО Бакалінська
Політехніка, 2011
92011
Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві
О Бакалінська
Право Україна, 190-197, 2010
72010
Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства
О Бакалінська
Підприємництво, господарство і право, 76-78, 2003
72003
Тенденції правового регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання
ОО Бакалінська
Координата. 04.02. 2020 р. URL: https://coordynata. com. ua, 2020
62020
Правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання
O BAKALINSKA
Foreign· trade:· economics,· finance,· law 92 (3), 24-33, 2017
62017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20