Петро Сельський; Petro Selskyy
Петро Сельський; Petro Selskyy
професор кафедри патологічної анатомії, Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців у вищій медичній освіті
ПРС В.П. Марценюк
Тернопіль : ТДМУ., 2015
92015
On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering
P Selskyy, D Vakulenko, A Televiak, T Veresiuk
Family Medicine & Primary Care Review, 171-175, 2018
72018
Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту
ПР Сельський
Медична освіта, 79-82, 2015
52015
Інформаційна система оцінювання знань в медичній освіті : монографія
ПР Сельський
Тернопіль : ТДМУ., 2013
52013
Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського
ПРС Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк
Науковий журнал МОЗ України, C. 104-110., 2013
42013
Ефективність використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги
ПРС В. П. Марценюк
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2013
32013
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті
ЯЯ Боднар, МІ Швед, ОЄ Кузів, ТК Головата, ТВ Дацко, ЛП Боднар, ...
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2004
32004
Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби щлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації
ЛЄВ І. Я. Дзюбановсь-кий, П. Р. Сельський
Клінічна хірургія., С. 13-14, 2015
22015
Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного …
ПР Сельський
Вісник наукових досліджень, 121-125, 2015
22015
RESULTS OF THE HEMODYNAMIC INDICES INVESTIGATION AS TOKEN INCLUSION TO VULNERABLE GROUPS OF DEVELOPING THE PROGRESSION IN PATIENTS WITH HYPERTENSION: ANALYSIS BASED ON THE ROC …
PR Selskyy
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2013
2*2013
Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк, ПР Сельський
Клиническая информатика и Телемедицина, 141-145, 2012
22012
Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії
ВП Марценюк, ПР Сельський
Медична та клінічна хімія, 100-103, 2012
22012
FORECASTING THE DEVELOPMENT OF RECURRENCES IN PATIENTS WITH PRIMARY AND POSTOPERATIVE VENTRICULAR HERNIAS WITH APPLICATION OF MULTIPARAMETER NEURO NETWORK CLUSTERIZATION
VI Piatnochka, IY Dzyubanovskyi, PR Selskyi
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2019
12019
INTEGRAL DESCRIPTOR OF THE PRE-GRADUATE TRAINING OF MEDICAL DOCTORS FOR THE PROVIDING OF THE FIRST AID AS A RESULT OF PROBLEM SOLUTION ON APPLIED SYSTEM ANALYSIS
PR Selskyy
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
12015
ANALYSIS OF THE EXAMINATION RESULTS OF PATIENTS WITH HYPERTENSION BASED ON CORRELATION INDICES AND DECISION TREE TO OPTIMIZE THE PROGNOSIS OF THE DISEASE AT THE PRIMARY LEVEL
PR Selskyy
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2015
12015
Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді
ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
ANALYSIS OF TНЕ EXAMINATION RESULTS OF PATIENTS WITH HYPERTENSION BASED ON CORRELATION INDICES AND MULTIPARAMETER NEURAL NETWORK CLASTERIZATION TO OPTIMIZE THE PROGNOSIS OF THE …
VP Martsenyuk, PR Selskyi, VM Tvorko
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2013
12013
THE SUBSTANTIATION OF EFFICIENCY OF INFORMATION AND TELEMEDICINE TECHNOLOGIES ON PURPOSE FOR IMPROVING THE MEDICAL CARE QUALITY FOR RURAL POPULATION
VM Martsenyuk, PR Selskyi
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2013
12013
Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста
ПР Сельський, ЯЯ Боднар
Запорожский медицинский журнал, 119-120, 2013
12013
THE SUBSTANTIATION OF SEMESTER COMPLEX EXAM TEST AND OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION OBJECTIVITY FOR KNOWLEDGE AND SKILLS ASSESSMENT OF THE INTERNAL MEDICINE PROPEDEUTICS
VP Martsenyuk, PR Selskyi
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20