Подписаться
Петро Сельський; Petro Selskyy
Петро Сельський; Petro Selskyy
професор кафедри патологічної анатомії, Тернопільський державний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
On an algorithm for decision-making for the optimization of disease prediction at the primary health care level using neural network clustering
P Selskyy, D Vakulenko, A Televiak, T Veresiuk
Family Medicine & Primary Care Review, 171-175, 2018
92018
Інформаційна система управління якістю підготовки фахівців у вищій медичній освіті
ПРС В.П. Марценюк
Тернопіль : ТДМУ., 2015
82015
Інформаційна система оцінювання знань в медичній освіті : монографія
ПР Сельський
Тернопіль : ТДМУ., 2013
62013
Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту
ПР Сельський
Медична освіта, 79-82, 2015
52015
Ефективність використання інформаційних та телемедичних технологій на первинному рівні надання медичної допомоги
ПРС В. П. Марценюк
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2013
52013
Об’єктивізація системи оцінювання знань студентів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського
ПРС Л. Я. Ковальчук, В. П. Марценюк
Науковий журнал МОЗ України, C. 104-110., 2013
42013
Аналіз об’єктивності новітніх методик оцінювання при викладанні біологічної та біоорганічної хімії
ВП Марценюк, ПР Сельський
Медична хімія, 100-103, 2012
32012
Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті
ЯЯ Боднар, МІ Швед, ОЄ Кузів, ТК Головата, ТВ Дацко, ЛП Боднар, ...
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2004
32004
Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби щлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації
ЛЄВ І. Я. Дзюбановсь-кий, П. Р. Сельський
Клінічна хірургія., С. 13-14, 2015
22015
Обґрунтування застосування ROC-аналізу показників успішності з фундаментальних медичних дисциплін в якості маркерів визначення груп ризику при складанні ліцензійного …
ПР Сельський
Вісник наукових досліджень, 121-125, 2015
22015
Розробка і впровадження інформаційної системи запису (самозапису) пацієнтів на консультацію до фахівців університетської лікарні
АВС В. П. Марценюк, П. Р. Сельський
Український журнал телемедицини та медичної телематики. 11 (№2), C. 173-178., 2013
22013
Обґрунтування доцільності застосування дистанційного оцінювання знань з морфології як складової підготовки висококваліфікованого спеціаліста
ПР Сельський, ЯЯ Боднар
Запорожский медицинский журнал, 119-120, 2013
22013
Обґрунтування використання інформаційних технологій для підготовки лікарів сімейної медицини та покращення якості медичної допомоги на первинному рівні
ЛЯ Ковальчук, ВП Марценюк, ПР Сельський
Клиническая информатика и Телемедицина, 141-145, 2012
22012
Інформаційна система підсумкового оцінювання знань іноземних громадян на додипломному етапі підготовки лікарів
ПР Сельський, АС Вольська, ІМ Кліщ, БП Сельський, ЕС Бурячківський, ...
12019
Структурні зміни в артеріях задніх кінцівок щурів у ранньому реперфузійному періоді при гострій ішемії, спричиненiй накладанням артеріального турнікета
АТ Телев’як, ПР Сельський, ТО Вересюк, ТК Головата, ІІ Боймиструк, ...
Вісник наукових досліджень, 121-126, 2019
12019
Порівняльний аналіз структурних порушень м’язів задніх кінцівок та змін біохімічних показників сироватки крові щурів при гострій ішемії
АТ Телев’як, ТО Вересюк, ПР Сельський
Вісник наукових досліджень, 114-120, 2018
12018
Development of algorithms for biomedical image segmentation based on preliminary markup and texture attributes
Y Batko, N Batryn, G Melnyk, S Verbovyy, T Datsko, P Selskyy
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 35-44, 2017
12017
Клініко-епідеміологічні аспекти гіперпластичних процесів ендометрію жінок в перименопаузальному періоді
ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації
ПР Сельський, АФ Слива, ВВ Слива
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 166-170, 2015
12015
Результати дослідження показників гемодинаміки в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією: аналіз на основі ROC-кривої
ПР Сельський
Медична інформатика та інженерія, 28-34, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20